Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2010

Ont om goda exempel för blivande programmerare

Exempel är viktiga när man ska lära sig något nytt och det gäller även för programmering. Tyvärr är det ont om bra exempel i läroböcker och i undervisning på gymnasieskolor och universitet. Det visar Marie Nordström, Umeå universitet, i sin avhandling.

Programmering handlar inte bara om att sätta ihop instruktioner till datorer i ett programmeringsspråk. Det handlar också om att lösa problem i en vidare bemärkelse. Flera olika angreppssätt kan användas för att konstruera program som ska lösa ett givet problem. Ett sådant angreppsätt är objektorientering, som ofta används för att utforma stora komplexa program. Marie Nordström har i sin avhandling undersökt kvaliteten i undervisningen av grundläggande objektorientering.

I avhandlingen ger hon riktlinjer för hur bra exempel för nybörjare bör utformas.

– Ett bra exempel ska visa något specifikt, men också något mer generellt. Den som ska lära sig att programmera objektorienterat, måste konsekvent få se exempel som visar vad som är den generella idén med objektorientering, förklarar Marie Nordström.

Hon har också deltagit i konstruktionen av ett utvärderingsverktyg.

– Med hjälp verktyget har vi kunnat konstatera att exempel hämtade ur populära läroböcker i allmänhet håller låg objektorienterad kvalitet, berättar hon.

Förutom böcker är lärare en viktig resurs i lärandet. Vilken syn lärare har på det som undervisas påverkar presentationen och valet av exempel. Marie Nordström gjorde därför en intervjustudie med lärare på både gymnasie- och universitetsnivå.  Resultatet visar att lärarnas syn på objektorientering ger nybörjaren ett dåligt stöd för att kunna förstå de generella principerna i objektorientering.

– Det finns anledning att ta diskussionen om kvalitet på allvar.  För att hjälpa nybörjare att komma in i objektorienterad programmering måste både lärare och läroböcker sträva efter att konsekvent visa vad som är utmärkande för detta angreppssätt – även i inledande exempel. Det är svårt, men nödvändigt, säger hon.

E-publikation av avhandlingen:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-38009
För ytterligare information, kontakta gärna:
Marie Nordström
Telefon: 090-786 77 08
E-post: marie@cs.umu.se
 
Om disputationen
Torsdag den 16 december försvarar Marie Nordström, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Object Oriented Quality in Introductory Programming Education (Objektorienterad kvalitet i programmeringsundervisning för nybörjare). ?Disputationen äger rum kl 10.15 i MIThuset, MA121. Fakultetsopponent är Professor Michael Kölling School of Computing University of Kent, England.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera