Tema

Anslag till analyser om främlingsfientlighet i skolorna

Forskare vid Örebro universitet har fått pengar från Vetenskapsrådet för att ta fram ny kunskap om skolornas arbete mot främlingsfientlighet och rasism.– Vi har skäl att tro att de nordiska skolorna är illa förberedda för att arbeta med de religiösa och etniska olikheter som fram till helt nyligen helt enkelt inte existerade där, säger Erik Amnå, professor i statskunskap vid Youth & Society (YeS), Örebro universitet.

Samtidigt som elevernas olikheter har ökat har även skolorna själva utformats alltmer olika genom profilering och privatisering. Dessa båda samhällstrender ställer skolorna inför svåra påfrestningar.

– Skolorna har varit och kommer sannolikt att vara våra främsta gemensamma instrument för att såväl fördjupa tolerans och respekt för individuella rättigheter som att träna sig i att fredligt lösa konflikter kring till exempel främlingsfientlighet och rasism. Det är alltså av stor betydelse för hela samhällslivet att skolorna lyckas med sitt politiska uppdrag också i detta avseende, säger Erik Amnå.

Två veckor lång workshop

Örebro universitet kommer att arrangera en flervetenskaplig, två veckor lång workshop kring hur den nordiska skolan hanterar elevernas och institutionernas ökade olikheter. Pedagoger, psykologer, sociologer och statsvetare från hela Norden bjuds in.

I centrum för analysarbetet står den internationella skolutvärderingsorganisationen IEA:s studier från 1999 och 2009. Där finns data om samhällskunskaper, värderingar, attityder och förmågor från skolor, lärare och elever i mer än 20 länder. Analysarbetet kommer att ledas av bland andra professor Judith Torney-Purta från Marylanduniversitetet i USA, en av förgrundsgestalterna inom forskningen om skolans demokratiarbete.

Lika rättigheter och möjligheter

Resultaten från det vetenskapliga analysarbetet kommer sedan att presenteras och diskuteras i ett tvådagars offentligt forum senare under 2011, där forskare, skoldebattörer, politiker, lärare och lärarutbildare från de nordiska länderna deltar.

– En av universitetets lagstadgade uppgifter är att bedriva ett målinriktat arbete för att främja att individer får lika rättigheter och möjligheter oavsett etnicitet och religion, säger Erik Amnå.

– Genom att analysera de allra bästa data med hjälp av de mest avancerade metoderna vill vi nu ge ett vetenskapligt bidrag till skolornas arbete med just de frågorna. Hur väl skolorna lyckas har i sin tur betydelse för de nordiska samhällenas sociala hållbarhet.

– Det känns naturligt att Örebro universitet kliver ut i den nordiska offentligheten och fördjupar kunskapen om hur humanismens värden kan fördjupas och försvaras i vår samtid.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Erik Amnå vid YeS, erik.amna@oru.se eller 019-301053.

Anslag till analyser om främlingsfientlighet i skolorna

 lästid ~ 2 min