Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2010

Jobb ger hälsa menar romer i Västsverige

Många europeiska romer är diskriminerade, arbetslösa, har låg eller ingen utbildning och dålig hälsa. En studie av en grupp romer bosatta i Västsverige visar att de själva ser arbete som den viktigaste faktorn bakom god hälsa och ett bra liv.

Studien har genomförts av forskare på Högskolan Väst. De arbetar just nu tillsammans med romer i ett projekt som ska stärka romernas hälsa. Projektet går ut på att en grupp romer ska arbeta hälsofrämjande inom sina egna närsamhällen. Detta sker sedan de fått speciell utbildning inom ramen för projektet.

I anslutning till projektet har forskarna samlat information om hur romerna ser på sin egen hälsa och vad hälsa innebär för dem. 27 romer har intervjuats och 34 romer har lagt fram sina ståndpunkter i en workshop på temat.

– Studien visade överraskande att de mådde ganska bra, men det kan bero på att en stor del av personerna studerade på den romska folkhögskolan Agnesberg, så de var på väg bort från sitt utanförskap, säger Leena Eklund, universitetslektor i folkhälsovetenskap och en av forskarna bakom studien.

Romerna i studien hade olika bakgrunder. Några hade nyligen kommit till Sverige från det forna Jugoslavien. Bland informanterna fanns också svenska, finska och polska romer och resande.

– När vi frågade vad får dig att må bra, svarade alla att det viktigaste är att ha arbete, säger Leena Eklund.

Många har upplevt diskriminering som mobbning i skolan eller att inte bli insläppta på restauranger. Porten till arbetsmarknaden har ofta varit stängd för att de har för lite utbildning eller bär traditionell romsk klädsel. Forskarna frågade vilka strategier de använder sig av för att klara svårigheter i livet.

– Alla svarade att det är viktigt att jag har min familj, jag har väldigt starka band med min familj och familjen är inte bara föräldrar utan hela släkten, säger Leena Eklund.

Humor och religiös övertygelse var också viktiga faktorer för att tas med motgångarna i livet.
Studien presenterades som poster vid World Conference on Health Promotion 2010.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Leena Eklund, 0704-226222, leena.eklund@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera