Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2010

Konstnärers skapande karriärer utforskade

Kulturgeografen Jenny Sjöholm har studerat visuella konstnärers arbetsprojekt, från idé till hur det färdiga verket kommuniceras och kapitaliseras. Hon visar att skapande av konst och karriär går hand i hand i en process knuten till specifika platser. Den 26 november lägger hon fram sin avhandling vid Uppsala universitet.

– Genom att studera hur konstnärer genererar, applicerar och kommunicerar kunskap genom individuellt drivna arbetsprojekt hoppas jag bidra till förståelsen av konstnärligt arbete och lärande i bredare mening, säger Jenny Sjöholm.

Konstnärerna i studien är alla verksamma i London. I sin analys utgår Jenny Sjöholm från arbetsbiografier och arbetsmaterial i deras ateljéer, såsom skissböcker, verktyg och objekt.

Hon visar hur skapandet av konst är en utforskande och kunskapsintensiv process som består av tre tydliga och geografiskt specifika arbetsfaser, nämligen ”erfarenheter i fält”, ”experiment i konstateljén” samt ”kommunikation på konstscenen”. Konstnärerna skapar och använder dessa arbetsplatser medvetet som strategiska resurser i sitt arbete.

Skapandet av konst sker i nära relation till skapandet av en karriär, menar Jenny Sjöholm. Konstnärer arbetar i projektform och är ofta egenföretagare, vilket sätter specifika ramar för hur och vart konstnärer utvecklar sin konst och vilken kunskap som behövs. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp och inkludera de olika miljöer konstnärer använder sig av i sina arbetsprocesser, t ex det individuella skapande som sker i ateljén men också den interaktion och kommunikation som sker på konstscenen.

– Att vara företagare och att arbeta i temporära projekt är en arbetsform som inte bara karaktäriserar konstnärlig verksamhet, utan också kreativa och kulturella branscher i stort – och en individualisering av arbetet inom dessa sektorer sker i ökad takt.

Jenny Sjöholms avhandling bidrar till förståelsen av kunskap, strategier och miljöer denna fragmenterade arbetskraft använder sig av för att verka som professionella utövare.

För mer information, kontakta Jenny Sjöholm, mobil: 070-218 78 99, jenny.sjoholm@kultgeog.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera