Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2010

Nya metoder för DNA-analys kan ge effektivare brottsutredningar

DNA-analyser är ett ovärderligt redskap i dagens brottsutredningar. Men biologiska spår som hittas på en brottsplats är ofta av dålig kvalité. I en ny avhandling från Uppsala universitet presenteras nya metoder som kan ge framgångsrika och effektiva DNA-analyser av nedbrutna prov.

DNA som hittas på en brottsplats är ofta nedbrutet och förekommer i mycket små mängder. Dessutom finns alltid en risk att bevisen blandats med andra individers DNA vilket försvårar analyser av biologiska bevis och nya effektiva metoder är därför önskvärt.

Doktoranden Hanna Edlund vid institutionen för genetik och patologi presenterar i sin avhandling studier i vilka nya metoder utvärderats för känsligare och effektivare DNA analyser i brottsutredningar.

I en av studierna har delar av Y kromosomen (som bara män har) analyserats på ett nytt sätt. Y- kromosomanalys är speciellt användbart vid våldtäktsfall där det ofta förekommer blandat DNA mellan förövaren och offret. Den nya tekniken som använts kan ge information om manligt bidrag och ett lite högre bevisvärde än äldre analyser.

Vid analyser av bevis som innehåller mycket små mängder och nedbrutet DNA kan en specialanalys som baseras på DNA som finns i cellernas mitokondrier användas. (Mitokondrierna fungerar som cellens energi kraftverk.) Mitokondrie-DNA förekommer i många fler kopior än det DNA som finns i cellkärnan. Därför är mitokondrie-DNA speciellt användbart på material som t.ex. tappade hårstrån och ben, vilka ofta innehåller för lite DNA för att kunna analyseras med rutinmetoderna. Den här metoden lämpar sig också vid släktskapsanalyser eftersom det nedärvs på mammans sida.

En metod som fungerar på ett gammalt nedbrutet material är god indikation på att den även fungerar för analyser av bevismaterial i brottsutredningar. Ett exempel på en sådan studie är en DNA identifiering av Heliga Birgitta och hennes dotter Katarina som nu utförts. Ytterligare en studie visar på en metod för att utvinna så mycket DNA som möjligt ur ett prov samtidigt som man får bort DNA från andra individer (kontaminerande DNA). Här har tester utförts för utvinning av DNA på ett gammalt nedbrutet kranium och ett armbågsben.  

Avhandlingen läggs fram fredagen 26 november 2010.
För mer information kontakta Hanna (Styrman) Edlund, e-post: hanna.edlund@genpat.uu.se  telefon: 018-471 48 01 eller 070-441 66 58
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera