Tema

Äldre tiders barnamordsrättegångar gav kvinnor makt

Kvinnors inbördes relationer fyllde en viktig funktion i bondesamhället på 1700- och 1800-talet. Kvinnorna arbetade, levde och skvallrade tillsammans och det var i denna gemenskap de kände samhörighet och ansvar. Att det också var i dessa gemenskaper som grogrunden för kvinnors makt fanns, visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Forskningen om kvinnor i det förgångna har ofta fokuserat på kvinnors ställning i relation till män ur olika perspektiv. Kvinnors inbördes relationer och dess betydelse för samhället i stort har sällan studerats varför avhandlingen ”Kvinnovärldar och barnamord” fyller ett viktigt tomrum.

Helena Hagelins forskning tar sin utgångspunkt i barnamordsbrottet och kvinnornas roller i samband med det. Genom att studera 197 rättsprotokoll på Göteborgs landsarkiv och Göta hovrättsarkiv från åren 1700–1840 kan hon visa att kvinnorna var långtifrån maktlösa och att nyckeln till kvinnors inflytande i samhället finns att hitta i kvinnosammanslutningarna som i avhandlingen kallas kvinnovärldar.

– Kvinnornas inomkönsliga relationer, kvinnovärldarna, var viktiga sammanslutningar där kvinnor hade möjlighet till såväl makt som ansvar. Undersökningen rör sig framförallt kring kvinnogruppens ansvarstagande i samband att avslöja en utomäktenskaplig graviditet och barnamord, säger Helena Hagelin.

En av avhandlingens slutsatser är att kvinnor kunde ha makt och att kvinnogemenskaperna var viktiga i lokalsamhället. Att berätta sanningen var ett sätt att upprätthålla kvinnornas position i samhället.

Den tilltro som sattes till kvinnor märks inte minst i det faktum att kvinnorna i mycket stor utsträckning kallades att vittna i tingsrätten och att stor tilltro sattes till deras vittnesmål. Kvinnorna utgjorde mer än hälften av alla vittnen och om man ser till innehållsrika och användbara vittnesmål utgör kvinnorna en ännu större majoritet.

– Jag hoppas att avhandlingen ska fördjupa bilden av kvinnors villkor i det förgångna. Bilden av maktlöshet kan problematiseras med hjälp av mina resultat. Jag menar på intet sätt att kvinnorna hade samma makt som männen men jag ser i min forskning att kvinnorna hade vissa möjligheter att forma sina liv och också det samhälle där de levde, säger Helena Hagelin.

Kontaktinformation
För mer information:
Helana Hagelin, e-post: helenahagelin@passagen.se
Avhandlingens titel: Kvinnovärldar och barnamord. Makt, ansvar och gemenskap i rättsprotokoll ca 1700-1840
Tid och plats för disputation: fredagen den 19 november 2010 kl. 13.00, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Fakultetsopponent: Docent Gudrun Andersson, Uppsala
Avhandlingen kan beställa från författaren eller: info@maraforlag.se
Den finns även digitalt publicerad på: http://hdl.handle.net/2077/23414

Äldre tiders barnamordsrättegångar gav kvinnor makt

 lästid ~ 2 min