Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2010

Mer engelska vid universiteten – men svenskan lever kvar

Många svenska universitet undervisar idag på engelska istället för på svenska – ett språkbyte som lett till kritiska diskussioner om svenskans framtid i den högre utbildningen. I en ny avhandling från Uppsala universitet, som försvaras den 26 november, har språkvetaren Hedda Söderlundh undersökt vad som händer med svenskan när undervisningsspråket blir engelska.

Många svenska universitet undervisar idag på engelska istället för på svenska – ett språkbyte som lett till kritiska diskussioner om svenskans framtid i den högre utbildningen. I en ny avhandling från Uppsala universitet, som försvaras den 26 november, har språkvetaren Hedda Söderlundh undersökt vad som händer med svenskan när undervisningsspråket blir engelska.

–    Svenskan används fortfarande i flera sammanhang av svenskspråkiga studenter och lärare. Språket hålls alltså levande även om föreläsningarna är på engelska. En aspekt som däremot sällan diskuteras är vad användandet av svenska betyder för de utländska studenterna, säger Hedda Söderlundh.

Hedda Söderlundhs studie visar att en universitetskurs i Sverige inte nödvändigtvis är enspråkigt engelsk för att det står så i kursplanen. I praktiken är det föreläsningar och gemensamma kursaktiviteter som hålls på engelska. I grupparbeten och laborationer talar svenskspråkiga studenter och lärare däremot svenska med varandra. Man använder gärna svenska eftersom man tycker det är ”onaturligt” eller ”konstigt” att tala engelska med dem som förstår svenska.

Men svenskan förekommer ibland också när utländska kursdeltagare är med. De svenskspråkiga studenterna kan till exempel säga ett ord på svenska istället för på engelska, och på så sätt hjälpa varandra att översätta glosor som de inte kan. Svenskan fyller därmed funktioner i undervisningen för de svenskspråkiga studenterna, men kan samtidigt exkludera utbytesstudenterna.

Hedda Söderlundh tror inte att den globala internationaliseringstrenden har särskilt stor betydelse för vilket språk som studenterna faktiskt talar i kurserna. Trenden leder till att universiteten erbjuder kurser på engelska, men valet av språk i undervisningen styrs av andra aspekter. Kontakten mellan svenskspråkiga studenter och utbytesstudenter är inte alltid så stor i undervisningen. Kurserna är också många gånger anpassade efter de svenskspråkiga studenternas behov och svenskan tillåts därför ibland ersätta engelskan. I dag saknas inte sällan språkliga riktlinjer för hur svenska och engelska kan användas tillsammans på bästa sätt i kurserna, menar Hedda Söderlundh.

–    Det skulle gynna institutionerna – och studenterna – att diskutera varför man erbjuder undervisning på engelska och vad man vill uppnå med den engelskspråkiga utbildningen. Genomarbetade tvåspråkiga utbildningar skulle inte minst förbättra de utländska deltagarnas studiesituation, säger hon.

Läs avhandlingen på universitetsbibliotekets webbplats [Ref 1].

Kontaktuppgifter: Hedda Söderlundh, tel: 018-471 29 01, mobil: 070 336 76 99, e-post: Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera