Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2010

Mobila applikationer för lärande – ny avhandling undersöker möjligheterna

Vi använder mobila tjänster i allt större utsträckning. Integrationen av mobila tjänster i våra dagliga aktiviteter förändrar vårt sätt att kommunicera och utbyta tjänster. Många av oss är ständigt uppkopplade och har tillgång till en konstant ström av digital information. Vårt vardagliga informationslandskap omformas och våra kommunikations- och samarbetsmönster förändras. Ett område dock, där den nya tekniken inte är helt utnyttjad är utbildningsområdet. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Daniel Spikol möjligheter att utnyttja den nya tekniken i större utsträckning även på utbildningsområdet.

– För nästan 20 år sedan argumenterade man att begränsningar i datoranvändande för utbildningsområdet de kommande decennierna, skulle bero mindre på tekniska begränsningar än mänsklig uppfinningsrikedom och bördan av gamla vanor och sociala strukturer påpekar Daniel Spikol. Just bristen på uppfinningsrikedom och bördan av gamla vanor märks tydligt i många klassrum idag. Därför behöver vi nya strategier för att undersöka och främja nya sätt att stödja lärande och undervisning med hjälp av mobil teknik. Spikols avhandling argumenterar för att design kan vara en viktig katalysator för en sådan förändring.

För att undersöka hur design kan underlätta lärande med mobil teknik använder Spikol olika designansatser för att föra samman perspektiven teknikstött lärande, mobil datorteknik och interaktiv design. Det empiriska arbetet som presenteras i avhandlingen är baserat på aktiviteter och resultat från tre projekt som alla innehöll informella inlärningsaktiviteter, frågebaserat lärande i naturvetenskap och matematikundervisning i och utanför det formella klassrummet.  

Den mest framträdande designansatsen identifierades genom en jämförande analys av projekten och resulterade i en grundstomme till en designverktygslåda. Meningen med att skapa och använda en designverktygslåda är att ta fram riktlinjer som forskare, designers, lärare och andra intresserade kan använda för att tackla utmaningarna med att designa innovativa läraktiviteter stödda av mobila tekniker.

Daniel Spikol kommer ursprungligen från New York och är doktorand i datavetenskap vid Linnéuniversitetet sedan 2006.

Avhandlingen A Design Toolkit for Emerging Learning Landscapes Supported by Ubiquitous Computing försvaras den 16 november kl.10.15 2010 i sal Weber, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Fakultetsopponent är professor Yvonne Rogers, The Open University, England.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Daniel Spikol, telefon: 070-650 4565 eller e-post: daniel.spikol@lnu.se

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Linnaeus University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: lupress@lnu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera