Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2010

Nät runt stomin minskar risken för bråck drastiskt

Om ett syntetiskt nät placeras runt en stomin vid operationen minskar risken för framtida bråck från 80 procent till 14 procent. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Stomi är ett kirurgiskt ingrepp där man placerar en öppning på magens framsida med syfte att tömma ut kroppens avfall, såsom urin eller avföring. Arthur Jänes har i sitt avhandlingsarbete utvecklat och studerat en metod för att förebygga bråck hos patienter som får en stomi. Bråck vid stomin är en mycket vanlig komplikation när man får en stomi efter en operation. Bråcket kan medföra svårigheter att sköta stomibandaget, läckage, svåra kosmetiska besvär och försämrar livskvaliteten. Det kan även ge allvarliga tillstånd med tarmvred och behöva opereras akut. Mer än 20 procent av patienter med stomibråck behöver opereras för sitt bråck.

Avhandlingen visar att om man när stomin anläggs placerar ett syntetiskt nät kring stomin minskar risken att utveckla ett bråck. Efter fem år hade 14 procent utvecklat ett stomibråck om man använt ett förebyggande nät medan 80 procent utvecklat ett bråck om man anlagt en stomi utan förebyggande nät. Att anlägga ett profylaktiskt nät kunde göras utan att några komplikationer ökade.

Arthur Jänes har även utvecklat en ny metod för röntgenundersökning som säkrare än tidigare metoder kan diagnostisera bråck vid stomin.

Arthur Jänes är överläkare vid Kirurgkliniken, Sundsvalls sjukhus samt doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet. Han nås på:
telefon 060-15 58 12
e-post arthur.janes@gmail.com

Fredag 19 november försvarar Arthur Jänes, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Parastomal hernia: Clinical studies on Definitions and Prevention. Svensk titel: Parastomala bråck: Kliniska studier på definition och prevention.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Aulan, Sundsvalls sjukhus. Fakultetsopponent är docent Torbjörn Holm, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-36142  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera