Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2010

Forskning om idrott och hälsa får 6 miljoner

I och med läroplanen från 1994 blev skolan målstyrd och alla ämnen ska bidra till elevernas kunskapsmässiga utveckling. Örebroforskare har tillsammans med flera forskare från hela landet fått 6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka varför det har varit svårt att tillämpa på undervisningen i idrott och hälsa.

– Ämnet idrott och hälsa ses fortfarande i stor utsträckning främst som ett tillfälle för eleverna att vara fysiskt aktiva och inte som en chans att lära sig något, säger Mikael Quennerstedt, forskare i idrott med inriktning mot didaktik vid Örebro universitet.

Undervisningen har under lång tid betonat kroppsliga färdigheter och på den praktiska nivån dominerar fortfarande olika idrottsgrenar, medan exempelvis dans och friluftsliv tillhör ovanligheterna.

Nu ska forskarna kartlägga vilka kunskaper som framstår som relevanta i ämnet och undersöka hur den kunskapen tar form i ämnets praktik men också vilka kunskaper som gynnas av olika typer av undervisning.

– Det finns forskning som visar att ämnet bidrar till att bevara könsskillnader och stereotypa uppfattningar om kropp, kön och rörelse även om det samtidigt erbjuder möjligheter till gränsöverskridande. Det är viktigt att undersöka kunskapsbildning, undervisning och lärande i ämnet idrott och hälsa eftersom studier inom detta i stort sett lyser med sin frånvaro och de behövs för att ge ett vetenskapligt underlag till såväl frågor om bedömning som likvärdig undervisning i ämnet, avslutar Mikael Quennerstedt.

Projektet Idrott och hälsa – ett ämne för lärande? är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mikael Quennerstedt: 019-30 35 98, mikael.quennerstedt@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera