Artikel från Umeå universitet
10 november 2010

Designade molekyler avväpnar bakterier

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett stort internationellt problem. För att kunna behandla infektioner som orsakas av sådana bakterier behövs nya angreppssätt. Erik Chorell, Umeå universitet, har i sin avhandling utvecklat förbättrade substanser för att avväpna och studera bakterier.

Många sjukdomsframkallande bakterier använder sig av hårliknande utskott, pili, för att kunna gripa tag i värdorganismens celler och infektera dem. Traditionell antibiotikabehandling, så som penicilliner och sulfa, dödar bakterierna eller stoppar deras tillväxt. Problemet är att en sådan behandlig utgör en grogrund för resistenta bakterier. Erik Chorell och hans kollegor har därför i stället riktat in sin forskning på att avväpna bakteriernas förmåga att binda till cellerna, i stället för att döda dem.

– Om bakterien inte kan fästa till värdcellen förlorar den helt sin sjukdomsframkallande egenskap, den “avväpnas” och tas sedan om hand av kroppens eget immunförsvar. Det här är en lovande strategi för att minska uppkomsten av resistenta bakterier, säger Erik Chorell.
I sitt avhandlingsarbete har Erik Chorell designat, tillverkat och utvärderat en klass substanser, som kallas 2-pyridoner. Substanserna har visat sig kunna få E. coli-bakterier, som orsakar urinvägsinfektioner, att tappa sin förmåga att bygga upp de hårliknande utskotten.

– De är i dag inte på något sätt färdiga läkemedel, men de är en viktig utgångspunkt för att vidareutveckla nya antibakteriella substanser, berättar Erik Chorell.

Erik Chorell har i sin avhandling även utvecklat fluorescerande – lysande – substanser av samma klass. De kan användas som “verktyg” för forskarna i deras jakt efter mer förståelse om bakteriens sjukdomsframkallande livscykel.

E-publicering av avhandlingen finns på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37161
Erik Chorell är född och uppvuxen i Härnösand och har både en master examen i kemi och en examen som civilingenjör i teknisk kemi från Umeå universitet. Forskningen har utförts på kemiska institutionen, Umeå universitet.
För ytterligare information, kontakta gärna:
Erik Chorell
Kemiska Institutionen, Umeå universitet
Tel: 090-786 6962, 070-5792326
E-post: erik.chorell@chem.umu.se

Om disputationen
Fredagen den 19 november försvarar Erik Chorell, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Pilicides and Curlicides: Design, synthesis, and evaluation of novel antibacterial agents targeting bacterial virulence. Svensk titel: Pilicider & Curlicider – Design, syntes och utvärdering av antibakteriella föreningar mot bakteriell virulens.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Stora hörsalen, KBC-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Professor Stephen Hanessian, department of chemistry, University of Monteral, Canada.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera