Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2010

Modell ger verktyg för lyckade IT-baserade förändringsprojekt

Företagsekonomen Einar Iveroth visar i en artikel som idag publiceras i den välrenommerade tidskriften California Management Review hur man i praktiken driver lyckosamma och storskaliga IT-baserade förändringsprojekt. Den modell han presenterar kan både användas för att utarbeta konkreta checklistor och för strategiska diskussioner.

Företagsekonomen Einar Iveroth visar i en artikel som idag publiceras i den välrenommerade tidskriften California Management Review hur man i praktiken driver lyckosamma och storskaliga IT-baserade förändringsprojekt. Den modell han presenterar kan både användas för att utarbeta konkreta checklistor och för strategiska diskussioner.

Forskning har visat att så mycket som 70 procent av IT-baserade förändringsprojekt misslyckas. Merparten av tidigare forskning har fokuserat på dessa procent och således undersökt vad som kan gå fel i teknikrelaterade förändringar. Einar Iveroth har istället fokuserat på de resterande 30 procenten, de som lyckas.

Underlaget till artikeln är en global transformation av F&A-verksamheten (finance and accounting) på Ericsson, från en decentraliserad organisation till ett globalt nätverk av så kallade Shared Service Centers. Förändringen understöddes av att man införde ett enhetligt affärssystem och kan anses vara ett framgångsexempel på IT-understödd förändring.

För att lyckas måste IT-understödda organisationsförändringar ha en balans mellan de tekniska och hårda faktorerna och de mjukare organisatoriska och sociala faktorerna, menar Einar Iveroth. Han visar i artikeln hur man i praktiken tillämpar samspelet mellan förändringens hårda och mjuka faktorer.

– Det är endast i samspel som hela vinsten med förändringen uppnås. Tidigare forskning har visserligen argumenterat för detta samspel men helt missat hur det egentligen går till i praktiken, säger han.

Tidigare forskning har fokuserat på abstrakta teorier och strategier för IT och förändring, medan den verklighetsnära tillämpningen av en IT-förändring inte beskrivits. Kunskaperna har därför hittills varit bristfälliga om vad man faktiskt gör i praktiken när man leder en lyckosam IT-understödd förändring.

Einar Iveroth presenterar en konkret modell, kombinerat med analys utifrån den senaste forskningen. Modellen, som illustreras med rika och detaljerade exempel från Ericsson, visar att IT-understödda förändringar består av fyra olika dimensioner, där varje dimension kräver sina unika strukturer, roller, aktiviteter och fokus. Kopplat till varje dimension finns ett antal centrala frågor som ledningen måste ta hänsyn till vid storskaliga IT-förändringar.

– Modellen är ett konkret verktyg som kan användas för att utveckla, förbättra och utvärdera storskaliga IT förändringar. Den kan ligga till grund för både checklistor och för strategiska diskussioner i styrelserummet, säger Einar Iveroth.

Sammantaget ger artikeln ett dubbelt bidrag till både företagsekonomi och IT-området för både teoretiker och praktiker.

Referens: Iveroth, E. (2010) Inside Ericsson: a framework for the practice of leading global IT-enabled change, California Management Review, Vol. 53, No. 1.

För mer information, kontakta Einar Iveroth, tel:  070-449 75 10, einar.iveroth@fek.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera