Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2010

4,5 miljoner till forskning om tv-spel i skolan

Exergames, tv-spel där motion och kroppsrörelse är en viktig del av spelandet, lyfts nu fram som en möjlighet för skolor att stimulera barn och unga att vara aktiva och förebygga övervikt. Forskare vid Örebro universitet har fått 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka vad ungdomar lär sig då de spelar dessa tv-spel och vilken bild av fysisk aktivitet och hälsa de får med sig.

Exergames, de nya tv-spelen som till exempel använder balansplattor, dansmattor eller fjärrkontrollen som tennisracket, har förändrat bilden av tv-spel och nu ses de som en möjlighet att motverka snarare än en orsak till övervikt.

– I flera länder bland annat i Sverige lyfts de fram som ett intressant redskap att använda i skolan. Inte minst som en del av framtidens skolämne idrott och hälsa, säger docent Mikael Quennerstedt, projektledare och forskare i idrott med inriktning mot didaktik.

Forskarna ska kartlägga om lärare använder tv-spel i undervisningen och i sådana fall varför. Det finns tekniska och ekonomiska problem med användandet av tv-spel i skolan, men forskarna kommer att undersöka vad tv-spelande innebär för elevers kunskaper och lärande och vilket innehåll avseende kropp, fysisk aktivitet och hälsa som erbjuds i själva spelen.

– Exergames presenteras ofta som ett modernt sätt att motionera men att användandet då främst är en fråga om energiförbrukning – energi in respektive energi ut – snarare än en fråga om utbildning, kunskaper och lärande, säger Mikael Quennerstedt.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mikael Quennerstedt: 019-30 35 98, mikael.quennerstedt@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera