Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2010

Många måste lära nytt om organisationer ska förändras

Den som vill förändra en organisation måste få dess medlemmar att lära nytt. Men ofta blir det inget lärande och förändringsförsöken strandar. Vad är det som kan gå snett och hur ska man göra istället? En del av svaren finns i en ny bok.

Den nyutkomna boken Lärande i och för det nya arbetslivet är resultatet av ett samarbete inom forskargruppen med samma namn på Högskolan Väst. 23 forskare från vitt skilda discipliner, men med en tonvikt på samhällsvetenskap bidrar. Redaktörer är Stefan Lagrosen, Ulrika Lundh Snis och Eddy Nehls och målgruppen man tänker sig är studenter, forskare och alla som arbetar med personalansvar.

Antologin har en stor bredd. För att bara nämna några exempel finns det kapitel som handlar om coaching, samarbete mellan olika yrkesgrupper och hur man på gymnasiet kan arbeta med matematik så att det anknyter till arbetslivet.

När lärandet inte blir av

För den som vill förstå varför organisationsförändringar och lärande inte kommer till stånd är ett kapitel av Göran Lassbo, professor i utbildningsvetenskap, mycket klargörande. Han beskriver ett brett upplagt försök från statsmakternas sida att förändra skolornas elevvårdsarbete, alltså hur man hjälper elever som har svårigheter att klara skolan. En ny yrkeskategori, specialpedagogerna, började utbildas 1990. De skulle vara mer av rådgivare till lärarna än att själva undervisa elever med problem. Tanken var att problemen inte bara ligger hos eleverna själva, utan att de uppstår i det sammanhang de befinner sig. Till stora delar misslyckades försöken till förändring. Lärarna accepterade inte specialpedagogernas nya arbetssätt. Informella maktstrukturer hindrade nytänkandet att slå igenom.

Ett kapitel om organisatoriskt lärande pekar på vad som kanske hade behövts för att förändringen av skolans elevvårdsarbete skulle ha lyckats. Författare till detta kapitel är Yvonne Lagrosen, universitetslektor i kvalitetsutveckling, och Jan Winroth, universitetslektor i pedagogik. De skriver att omfattande förändringsprocesser kräver ett djupgående lärande som påverkar värderingarna hos dem som ingår i organisationen. Man måste lära tillsammans i avsikt att nå resultat som man verkligen strävar efter och organisationen måste genomsyras av förtroende.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Eddy Nehls, eddy.nehls@hv.se, 0520-22 38 76

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera