Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2010

Parasit misstänks genmodifiera växter

Genmodifierade växter kan uppstå på naturlig väg. En grupp Lundaforskare är först i världen med att närmare beskriva en sådan händelse bland högre växter. Sannolikt är det en växtparasit som fört med sig den aktuella genen från en gräsart till en annan.

Samhällsdebatten är stundtals het vad gäller genmodifierade grödor. Ett av argumenten mot dem är att det skulle vara onaturligt att blanda gener mellan arter. Men aktuell Lundaforskning visar att genmodifiering kan inträffa naturligt bland vilda växter, via så kallade hoppande gener.

– Nu står det klart. Vi i vår forskargrupp har misstänkt detta länge, och nu har min kollega Pernilla Vallenback genom DNA-sekvensering kunnat visa att så är fallet, säger professor Bengt Olle Bengtsson vid Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Forskargruppen för evolutionsgenetik har upptäckt att genen för ett visst enzym, PGIC, har förts in i det lilla gräset fårsvingel från en annan gräsart, sengröe, som är helt åtskild artmässigt. DNA-analyserna visar också att det bara är en begränsad kromosom-bit som flyttats över.

– Tyvärr vet vi inte idag exakt hur genhoppet mellan arterna gick till, vilket egentligen inte är så konstigt eftersom det ägde rum för sådär 700 000 år sedan. Rimligast är dock att tro att genen följde med en växtparasit, till exempel ett virus, som spreds från en växt till en annan, kanske med hjälp av en insekt som sög växtsaft, säger Bengt Olle Bengtsson.

Men om gen-hopp nu visat sig förekomma naturligt mellan växter, finns det då inte längre någon anledning att opponera sig mot genmodifierade grödor? Enligt Bengt Olle Bengtsson är svaret på den frågan inte så enkelt. Han konstaterar att forskningsresultaten är intressanta och viktiga, men att de inte säger mycket om vad som är rätt eller fel i samhället.

– Många räds de genmodifierade grödorna för de tror att de orsakar farlig genspridning i naturen. Detta argument imponerar dock inte på mig. Men obehaget mot att genforskningen leder till ökad patentanvändning och monopolisering av växtförädlingen finner jag förståelig. Det är därför viktigt att fri och kommersiellt obunden forskning kring växter kan utföras, säger Bengt Olle Bengtsson.

De aktuella forskningsresultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften PLoS One.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Bengt Olle Bengtsson, Lunds universitet
Tel: 046-222 98 90
Bengt_Olle.Bengtsson@cob.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera