Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 oktober 2010

Lactobacillus reuteri positiv för hälsan

Intresset för mjölksyrabakteriers påverkan på vår hälsa är stort. Nu visar en ny avhandling från Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola, att förekomsten av Lactobacillus reuteri i kroppen främjar hälsan.

Människan har använt laktobaciller i tusentals år för att förbättra hållbarheten och näringsvärdet hos känsliga livsmedel. Idag tillsätter man olika stammar av laktobaciller och bifidobakterier till olika livsmedel.

Forskning har visat att flera olika stammar av Lactobacillus reuteri har en positiv effekt på hälsan, bland annat när det gäller olika typer av mag-tarmbesvär och munhälsa. Man tror även att laktobacillen kan spela roll för risken att utveckla allergier.

På 1960-talet, då bakterien upptäcktes, fanns L. reuteri naturligt i kroppen hos 30-40 procent av befolkningen. Idag återfinns den hos 10-20 procent.
– Vi kopplar samman minskningen med en förändrad livsstil. Vi äter inte fermenterad kost, till exempel surkål, i samma utsträckning som tidigare och använder konserveringsmedel, som dödar bakterier, i kosten och i kroppen, säger Gabriela Sinkiewicz, forskare vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola, som inom kort lägger fram en avhandling om L. reuteri.

Sinkiewicz är en av de första att slå fast att bakterien förekommer naturligt i bröstmjölk hos en del kvinnor från geografiskt spridda länder. Hon har jämfört förekomsten av L. reuteri i bröstmjölk hos kvinnor i sju olika länder från olika kontinenter.
– I genomsnitt hade en av sju kvinnor hade bakterien i bröstmjölken. I Japan och Korea hade dock kvinnorna högre halter av laktobaciller, säger Sinkiewicz, som menar att förekomsten av L. reuteri i bröstmjölk är väsentlig då den hjälper barnets tarmsystem att mogna och immunförsvaret att utvecklas. Hon menar även att den påverkar risken att utveckla allergier.
Sinkiewicz har även studerat hur L. reuteri påverkar munhälsan och kan konstatera att såväl förekomsten av plack som blödningar från tandköttet minskade efter endast två veckors användande av tuggummi som innehöll vissa stammar av L. reuteri.
– Studierna visar att L. reuteri är mycket effektivt. Vi har flera studier på gång som just handlar om munhälsa och allergier.

Gabriela Sinkiewicz disputerar vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola, fredagen den 29 november kl. 10.15. Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö (SUS), ingång 49.

Avhandlingens titel: Lactobacillus reuteri in health and disease.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Gabriela Sinkiewicz på telefon: 0734-48 87 86 eller e-post:gabriella.sinkiewicz@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera