Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2010

Skivindustrin skapar inga talanger

De stora kommersiella skivbolagen klarar inte att identifiera morgondagens stjärnor. Den uppgiften sköter i stället en stor mängd små bolag med talangscouter. Därigenom skapas en struktur som oavsiktligt även gynnar musikbranschens konstnärliga mångfald. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling från Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Det finns en föreställning att skivbolag är stora fabriker som skapar talanger och ny musik på löpande band. Det stämmer inte. I själva verket gör de stora organisationerna att skivbolagen inte kan hantera den oförutsägbara kreativiteten i tidiga skeden av artistutvecklingen, säger Thomas Florén, som den 22 oktober disputerar på sin avhandling Talangfabriken, om organisering och kunskap och kreativitet i skivindustrin.

Avhandlingen visar att artisterna och deras begåvning snarare utgör en form av råvara som de små bolagen letar upp. Men artisten och musiken är sällan klar och färdig att sälja. Därför är det de stora skivbolagens uppgift att avgöra vad som behöver adderas för att öka förutsättningarna för framgång. På det sättet är skivbolaget ändå delaktigt i processen när artisten och konsten tar form.

– Skivindustrins polarisering mellan stora och små bolag är slående. Det beror på att den drivs av dubbla drivkrafter, en ekonomisk logik och en konstnärlig logik, som är beroende av varandra, säger Thomas Florén.

De kommersiella krafterna ger upphov till nätverk, kunskap, infrastruktur och resurser. Dessa delar arbetar naturligtvis för de kommersiella skivbolagen och artisterna, men de är också en förutsättning för att det ska finnas mindre bolag och artister utan stora försäljningsframgångar. Den kommersiella verksamheten är beroende av den konstnärliga verksamheten.

Sociologen Thomas Florén vill med avhandlingen skapa en djupare förståelse för förmågan att identifiera nya artister och ny musik i skivindustrin.

Disputationen äger rum 22/10 kl 10.00 i Nordensköldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Frescati.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Thomas Florén, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Tel: 08-16 11 43
Mobil 070-780 00 82
thomas.floren@sociology.su.se
www.sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera