13 oktober 2010

Inget behov av särskild avel för ekologiska mjölkkor idag

Svensk mjölkkoavel bygger till stor del på konventionell mjölkproduktion, men det finns inget som tyder på detta missgynnar ekologiska producenter. Ingen av de svenska mjölkkoraserna tycks heller vara mer eller mindre lämpad för ekologisk produktion än någon annan. Detta visar Therese Ahlman i en avhandling från SLU.

I dagsläget finns inget regelverk för husdjursavel i ekologisk mjölkproduktion och de flesta ekologiska producenter använder sig av samma raser som de konventionella producenterna. Dessa djur har avlats fram för hög produktion under förhållanden som i vissa avseenden skiljer sig från dem i ekologiska besättningar. Therese Ahlman har i sin avhandling kartlagt svenska mjölkkors prestationer i ekologisk produktion och deras förmåga att anpassa sig till ekologiska produktionsförhållanden. Studien bygger på uppgifter i den mycket informationsrika svenska kodatabasen*.

Andelen ekologiska besättningar visade sig vara lägst i sydligaste Sverige och i övre Norrland, och högst i ett band mellan Stockholm och Göteborg samt i södra Norrland. I jämförelse med genomsnittet har ekologiska besättningar något fler kor, som oftare är av rasen SRB (svensk röd och vit boskap). Korna i ekologiska besättningar har något bättre fertilitet, men lägre mjölkavkastning och sämre juverhälsa (celltal). Om man tar hänsyn till den lägre mjölkavkastningen i ekologisk produktion är skillnaderna i fertilitet och juverhälsa dock små.

Livslängden var något längre hos kor i ekologisk produktion och även anledningen till att kor slås ut skilde sig mellan systemen. Den främsta utslagningsorsaken i ekologiska besättningar var dålig juverhälsa, följt av låg fertilitet. I konventionella besättningar var ordningen den omvända. Andelen kor som slagits ut på grund av ämnesomsättningsstörningar var lika i de två systemen, vilket tyder på att kor i ekologisk produktion kan anpassa sin mjölkproduktion till den lägre utfodringsnivån.

De flesta mjölkkor i Sverige är av raserna svensk holstein eller SRB och avhandlingen tyder på att båda raserna fungerar bra i ekologisk produktion. De egenskaper som Therese Ahlman och hennes kollegor har studerat styrs också till största delen av samma gener i båda produktionssystemen. Det betyder att dagens avelsvärden för tjurar, som baseras på deras döttrars prestation i konventionella besättningar, kan användas av ekologiska producenter. Enda undantaget är avelsvärdet för fertilitet hos svenska holsteintjurar, vilket kan vara missvisande för ekologiska producenter, eftersom fertiliteten hos dessa tjurars döttrar till viss del styrs av olika gener i de två produktionssystemen.

Therese Ahlman har inte sett några genetiska samband som gör det motiverat att utveckla en särskild avelsstrategi för ekologisk mjölkproduktion i dagsläget. Det är dock inte bara genetiska faktorer som påverkar behovet av ett separat avelsarbete. Andra faktorer, såsom vilka egenskaper som anses viktiga hos korna i ekologisk och konventionell produktion och egenskapernas ekonomiska vikt, bör också undersökas innan några säkra slutsatser kan dras om avel för ekologisk produktion. Dessutom kan frågan om vilka reproduktionstekniker som ska vara tillåtna inom ekologisk produktion förändra förutsättningarna i framtiden. Det gäller t.ex. möjligheten att använda embryotransfer och genomisk selektion i avelsarbetet.

* I kodatabasen finns uppgifter om härstamning, insemineringar, kalvningar, mjölkproduktion, djursjukdomar och utslagningsorsaker i nästan alla svenska mjölkkobesättningar, ekologiska som konventionella.

—————————-

MSc Therese Ahlman (född Sundberg), institutionen för husdjursgenetik, SLU, försvarar sin avhandling Organic dairy production – Herd characteristics and genotype by environment interactions.

Tid: Fredag den 15 oktober 2010, kl. 09.15
Plats: Sal Fu 26, Husdjursvetenskapligt centrum (HVC), SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Associate professor Henk Bovenhuis, Wageningen University, Nederländerna

Mer information: Therese Ahlman, 018-67 19 31, Therese.Ahlman@hgen.slu.se

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002354/

www.slu.se/husdjursgenetik

Pressbild, se:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2010/10/inget-behov-av-sarskild-avel-for-ekologiska-mjolkkor-idag/

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/pressmeddelanden/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera