Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2010

Gratis lungtest på Stockholms central

Dödligheten i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har nästan fördubblats i Sverige på 20 år. Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar.

I en ny satsning erbjuds nu allmänheten att få sina lungor testade av experter på lungmedicin – helt gratis. Det är Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet som under två dagar i oktober genomför lungtest med hjälp av så kallad spirometri på Stockholms central. Samtidigt uppmärksammas den så kallade Världsspirometridagen.

KOL och astma tillhör våra största folksjukdomar. Det enda sättet att uppräcka KOL är att mäta lungornas kapacitet genom ett utandningstest, så kallad spirometri.  Spirometri används också vid diagnos av astma.  Tidig diagnos är viktigt vid både KOL och astma.

— Detta är en unik satsning för att hitta personer som lever med lungsjukdomar utan att ha fått någon diagnos. Genom att låta många människor få möjlighet att testa sig på en allmän plats hoppas vi öka kännedomen om KOL och andra lungsjukdomar, säger professor Kjell Larsson, Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Under satsningen på Stockholms central har de lungmedicinska experterna från Karolinska Institutet och ett flertal vårdcentraler möjlighet att genomföra tusentals tester.

Journalister hälsas välkomna att besöka satsningen (titta efter Karolinska Institutets testbås på Stockholms central).
Dag: Torsdag 14 oktober och fredag 15 oktober
Tid: 08.00-20.00
Plats: Stockholms Centralstation

Den 14 oktober är utsedd till Världsspirometridagen Spirometritestningen på Stockholms central arrangeras av Centrum för Allergiforskning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Syftet är att öka medvetenheten om KOL och betydelsen av att tidigt diagnostisera sjukdomen. 14 testbås finns bemannade med kapacitet att utföra tusentals testningar under de båda dagarna.

För mer information kontakta:
Kjell Larsson, professor i lungmedicin
Telefon: 070-582 07 63

Anne-Sophie Merritt, projektledare, med dr miljömedicin
Telefon: 08-524 800 49

Fakta
Omkring en miljon svenskar har astma eller KOL där olika former av inflammation begränsar lungfunktionen. I ett globalt perspektiv är KOL idag den fjärde vanligaste dödsorsaken och beräknas inom en snar framtid ligga på tredje plats. Närmare 3 000 människor i Sverige dör varje år på grund av KOL.

År 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Därför är vetenskapliga framsteg oerhört angelägna.

2010 är utsett till ”Lungans år” genom ett gemensamt initiativ från betydande globala hälsoorganisationer inom området lunghälsa. Syftet är att öka kännedomen om sjukdomar som KOL, astma, allergi och lungcancer. Se: www.yearofthelung.org, www.ki.se/cfa

Kontaktinformation
Patient- och intresseorganisationer som medverkar under spirometridagarna med information och utställningar: Hjärt-Lungfonden, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungsjukas Riksförbund, Sluta-Röka-Linjen och
Vårdalstiftelsen.

Lungtestningen är möjlig bland annat genom bidrag från: Centrum för Allergiforskning, Hjärt-Lungfonden, Astma- och allergiförbundet, Vårdalstiftelsen, Boehringer-Ingelheim, Medic24, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis och Nycomed.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera