Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2010

Bra bieffekter av ljusbehandling hos psoriasispatienter

Hittills okända fördelar av ljusbehandling har framkommit vid studier på patienter med psoriasis, exempelvis bättre D-vitamin nivå i blodet som resulterade i bättre bentäthet och goda effekter på blodsocker och blodfetter. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin som presenteras idag under hudläkarkonferensen i Göteborg.

I en studie som består av totalt 112 personer har forskare undersökt koncentrationen av D-vitamin i blodet hos patienter med psoriasis före och efter behandlingar med ljusterapi i form av UVB-lampor respektive klimatvård på Gran Canaria. De har även studerat effekten av D-vitamin på psoriasis och hur detta påverkar deras bentäthet, blodsocker och blodfetter.

– Vi kunde se klara förbättringar hos dessa patienter. Deras psoriasis blev bättre, alla patienter fick höjda D-vitaminnivåer i blodet och deras blodsocker och blodfetter förbättrades. Hos en grupp konstaterades även bättre bentäthet jämfört med deras åldersgrupp i befolkningen, säger Amra Osmancevic, forskare vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare i dermatologi och venereologi på hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förutom effekterna på bentätheten, blodsockret och blodfetterna finns det ett samband mellan brist på D-vitamin och uppkomst av autoimmuna och kardiovaskulära sjukdomar samt vissa former av cancer. Dessutom tyder många studier på att D-vitamin kan ha en förebyggande effekt på många cancerformer.

– Jag tror att rekommendationerna för vårt dagliga behov av D-vitamin kommer att ändras eftersom nya studier tyder på att vårt behov av D-vitaminet är större än vad som tidigare uppskattats, berättar Amra Osmancevic.

Solen påverkar bildningen av D-vitamin i huden. Men den är också mest cancerframkallande för huden.

– Det gäller att sola med måtta för att uppnå en tillräcklig nivå av D-vitamin i blodet med alla dess fördelar, samtidigt kan vi inte komma ifrån nackdelarna med för mycket solande. Det är viktigt att ge balanserade råd i frågan. Vi kommer därför att arbeta vidare med våra studier för att undersöka hur mycket som är nyttigt att sola och vilka doser av vitamin D som är lämpliga för befolkningen i stort, konstaterar Amra Osmancevic.

FAKTA PSORIASIS
Typiska symtom på hudsjukdomen är fjällande, rodnade hudförändringar och alla områden på kroppen kan drabbas. Den beror på en inflammation orsakad av en störning i immunsystemet. Psoriasis drabbar två till tre procent av befolkningen och en viss ärftlighet har betydelse. Behandlingen består av sol och salta bad, strålning av UVA och UVB-lampor och läkemedel (för lokalt och systemiskt bruk).

Referens studier: Osmancevic A , LT Nilsen, K Landin-Wilhelmsen, E Søyland, P Abusdal Torjesen, TA Hagve, AL  Krogstad. ”Effect of climate therapy at Gran Canaria on vitamin D production, blood glucose and lipids in patients with psoriasis”, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Oct;23(10):1133-40. Epub 2009 Apr 24.
Osmancevic A, Landin-Wilhelmsen K, Larko O, AL Krogstad. “Vitamin D status in psoriasis patients during different treatments with phototherapy” J Photochem Photobiol B. 2010 May 26. PMID: 20579901

Tid: fredag 8/10 kl 14.30-16.00, “UVB therapy in psoriasis, aspects on vitamin D status and skin cancer”.
Plats: F04 sektion i rum F4-5, Svenska Mässan, Göteborg

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare.

Kontaktinformation
Amra Osmancevic, forskare vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare i dermatologi och venereologi på hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-342 10 00, e-post amra.osmancevic@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera