Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2010

En utmaning för sjuksköterskeutbildningen

Sjuksköterskestudenter möter en komplex värld med vårdteorier och flera kliniska verksamheter med skilda antaganden om människor. Cecilia Rydlos avhandling i vårdvetenskap vid Örebro universitet behandlar studenters erfarenheter av att växa i vårdande. Hennes forskning visar att den ofta diskuterade klyftan mellan vårdteori och praxis är för snäv – istället består klyftan av en mängd arenor och studenternas egna tankar från tidigare erfarenheter spelar en viktig roll.

Både nationella och internationella studier visar att sjuksköterskestudenter har svårt att beskriva vårdandets innebörd, trots att de under sin utbildning ska utveckla kunskaper i vårdande. I vårdteorier och genom sina verksamhetsförlagda studier möter studenterna olika förväntningar på vårdande.

I dessa möten framträder det, som Cecilia Rydlo beskriver som annanheten, studenternas egna unika och självklara vårdande tankar, som baseras på tidigare erfarenheter. De beskrivs av studenterna som en tillförlitlig kunskapskälla. Utifrån annanheten reflekterar studenterna före, under och efter vårdsituationer för att kunna ge patienterna det bästa vårdandet.

Under studietiden får studenternas egna vårdande tankar fotfäste och de för en kamp för sin annanhet. Studenterna lever, växer och stannar kvar i den egna arenan av vårdande, deras annanhet, under utbildningen.

– Vi måste ge studenter förutsättningar att förena sina tankar med vårdteorier och det vårdande som beskrivs inom olika kliniska verksamheter. Det innebär att möta studenter i deras livsvärld och tillvarata deras annanhet både i början som under sin utbildning, säger Cecilia Rydlo, som arbetar som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola.

Innovativa lärandestrategier som drama, estetik, musik och berättelser kan vara till hjälp att stödja studenternas utveckling. Dessa strategier med sin bas i vårdvetenskap kan stödja studenter att reflektera över patientperspektivet för att på så sätt kunna integrera detta perspektiv med sitt eget sätt att tänka.

Genom att vårdande sätts in i ett sammanhang kan möjligheter skapas för att stödja studenter i en trygg lärandemiljö. Cecilia Rydlo efterlyser en organisation med tydliga ledare, lärare och handledare i både utbildning och klinisk verksamhet som är förankrade i vårdvetenskap och som tillsammans samverkar utifrån gemensamma mål.

Dessutom behöver man skapa förutsättningar för handledare och lärare när det gäller tid, utrymme, vidareutveckling och stöd för att utveckla lärandemiljöer.

– Jag hoppas att min forskning om studenters växt i vårdande kan bidra till en förståelse om att lärandestrategier som fångar studenterna i deras livsvärld under utbildningen behöver utvecklas, säger Cecilia Rydlo.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Cecilia Rydlo 070-718 45 45

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera