Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2010

Studerar Göteborg med sikte på hållbar stadsutveckling

Nu ska tre stadsdelar i Göteborg och Mölndal detaljstuderas ur hållbarhetsperspektiv. Forskaren Sofia Thorsson vid Göteborgs universitet har beviljats 2 miljoner kronor för projektet ”Samordnad insats för anpassning av städer till klimatrelaterade risker”.

– I Sverige bor 84 procent av befolkningen i städer. Genom långsiktig stadsplanering kan vi mildra negativa effekter av klimatförändringen eller ta till vara dess möjligheter och på så sätt skapa attraktiva, trygga, hälsosamma och hållbara städer. Syftet med projektet är att utveckla metoder och kunskap för att minska riskerna och effekterna av extrema väderhändelser, säger Sofia Thorsson på Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Fram till år 2100 beräknas medeltemperaturen i Sverige öka med 2-5 grader till följd av klimatförändringar. Det innebär att vintrarna kommer att bli mildare och regnigare, somrarna allt varmare och torrare samt att extrema väderhändelser kommer att bli vanligare.  Alltihop faktorer som kan få stor påverkan på samhällsfunktioner som vatten, avlopp och kommunikationer. Dessutom påverkas såväl miljö som människors hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att anpassa samhället för ett klimat i förändring.

Masthuggskajen, Frihamnen och Papyrus
Sofia Thorsson kommer tillsammans med forskare vid Statens geotekniska institut, Chalmers och Linköpings universitet att detaljstudera tre stadsdelar i Göteborgsområdet: Masthuggskajen (befintlig miljö), Frihamnen (exploateringsområde) och Papyrus (stort exploateringsområde).

Studien innefattar bland annat risk för höga temperaturer, dålig luft, skred och översvämningar. I projektet medverkar forskare med specialkompetens för mätning och modellering av komfortklimat, luftkvalitet, riskbedömning av naturolyckor, socioekonomiska analyser, flerkriterieranalys och stadsplanering. Även kommunens Stadsbyggnadskontor och analys- och teknikföretaget WSP deltar i projektet.

– Byggnader, asfalterade ytor och grönområden påverkar det lokala klimatet, luftkvalitén och klimatkomforten i en stad. Forskare sitter på mycket kunskap, men det tas sällan klimathänsyn i stadsplaneringen. Om forskare kan komma in tidigt i planeringsprocessen och samarbeta med arkitekter och andra, så kan man tillsammans komma på smarta lösningar för alla som bor i stan, säger Sofia Thorsson.

Pengarna kommer från Forskningsrådet Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket som tillsammans satsar 33 miljoner kronor på sex projekt på temat Hållbar stadsutveckling.

Göteborgsstudien är också kopplad till ett europeiskt forskningsprojekt om stadsutveckling som omfattar Sverige, Tyskland och Portugal. Det europeiska samarbetsprogrammet Urban-Net beviljade i somras ett forskningsanslag på 4,7 miljoner kronor till den svenska studien, som koordineras av Sofia Thorsson.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Sofia Thorsson
031- 786 4733
sofia.thorsson@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera