Tema

Ett uthålligt transportsystem kräver bättre motorer

En förutsättning för ett hållbart transportsystem är bättre förbränningsmotorer – bränslesnålare, effektivare och renare. Nya förbränningskoncept som höjer verkningsgraden, alternativa bränslen, sprejer och hybridmotorer är exempel på den intensiva forskning Chalmers driver i samverkan med fordonsindustrin. På ett initiativseminarium den 28-29 september möts hela branschen för att ta sig an framtidens utmaningar.

Seminariet har ett brett anslag där forskare, industri- och myndighetsrepresentanter presenterar dagens teknik och framtidens utmaningar när det gäller allt från motorer till infrastruktur.

– Transportsektorns utmaningar är många – klimat, säkerhet, trängsel, bekvämlighet, tillväxt och effektivitet – och ställer krav på samarbeten över kunskapsgränser. Det är viktigt att forskare tillsammans med representanter för näringsliv, forskningsinstitut och myndigheter formar utvecklingen inom transportområdet och tar fram samhällsnyttiga lösningar på transportsystemens utmaningar. På det här initiativseminariet är förbränningsmotorn i fokus men i ett sammanhang som krävs för att ge sig i kast med framtidens lösningar, säger Anna Dubois, ledare för Chalmers styrkeområde Transport. Här ingår också utvecklingen av globala energisystem, alternativa bränslen, hybrider, batterier och katalys.

Chalmers forskning inom förbränningsmotorområdet är heltäckande och sker till övervägande del i samverkan med fordonsindustrin. Ett område som är hett är motorers energieffektivitet.
Under seminariedagarna ger Ingemar Denbratt, professor och chef för avdelningen för förbränningsmotorteknik, en samlad bild av Chalmers forskning inom förbränningsområdet och hur denna forskning kan bidra till en övergång till ett framtida hållbart transportsystem.

– En nyckel till effektiv förbränning i motorn är hur bränslet fördelas i förbränningsrummet. Vi studerar hur ett bränsle, som till exempel bensin, bryts upp till droppar i motorns insprutningsmunstycke, förångas och blandas med luft till en brännbar blandning. Bränsleuppdelningen påverkar hur effektiv en motor är och hur avgaserna ifrån motorn bildas, säger professor Mark Linne, föreståndare vid Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik på Chalmers. På seminariet berättar han om Chalmers forskning inom området.

Representanter från fordonsindustrin lyfter erfarenheter av att använda alternativa bränslen och ger sin syn på vilken typ av motorer som kommer att användas i framtidens personbilar samt vilka motorer som kombineras i dagens hybrider och vilka möjligheter morgondagen erbjuder.

Kontaktinformation
Ann-Kristine Nordin, mediesamordnare
ann-kristine.nordin@chalmers.se
031-772 2565

Ett uthålligt transportsystem kräver bättre motorer

 lästid ~ 1 min