Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2010

Umeå universitetsbibliotek lanserar unik tjänst för e-böcker

Umeå universitetsbibliotek kan nu erbjuda en unik tjänst som innebär att böcker levereras digitalt till beställare.

Bibliotekets samlingar har öppnats för onlinebeställningar. Det innebär att böcker digitaliseras och levereras elektroniskt till användaren. Det blir med andra ord beställaren som bestämmer vad som ska digitalisera.

Tjänsten omfattar i dagsläget alla icke upphovsrättsskyddade böcker (i huvudsak böcker tryckta före år 1900) och beställning görs direkt i bibliotekets katalog Album. Förutom en grundavgift betalar beställaren en avgift för varje sida som skall digitaliseras. Boken levereras inom två veckor som pdf-fil till beställaren.

Utgångspunkten är ett system som i nuläget drivs vid ett 20-tal europeiska bibliotek i nätverket ”Ebooks on demand” och som Umeå universitetsbibliotek som första svenska biblioteket anslutit sig till. Förhoppningen är att fler svenska bibliotek skall ansluta sig till denna tjänst.

Tjänsten blir ett viktigt komplement till mer storskaliga digitaliseringssatsningar. Utbyggt ger det en möjlighet till ett tydligare efterfrågestyrt urval för digitalisering. Det ger också forskare, studenter och andra tillgång till böcker från andra bibliotek; äldre böcker som normalt inte är tillgängliga annat än för läsning på plats och då ofta enbart i bevakade specialläsesalar. Ebooks on demand är en avgiftsbelagd men subventionerad tjänst, resultatet införlivas senare i bibliotekets digitala samlingar (open access).

Tillsammans med andra svenska och nordiska digitaliseringsprojekt kommer tjänsten att presenteras och diskuteras på konferensen Digitalisera nu! – vägval, strategier, framtid som anordnas av Umeå universitetsbibliotek 20-21 oktober 2010.

Umeå universitetsbiblioteks katalog Album: www.ub.umu.se
Umeå universitetsbiblioteks digitala samlingar (RARA): rara.ub.umu.se
eBooks-on-Demand: www.books2ebooks.eu
Digitalisera nu!: www.ub.umu.se/konferenser/digitalisera-nu

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Christer Karlsson, projektsamordnare, Umeå universitetsbibliotek
E-post: christer.karlsson@ub.umu.se
Tel: 090-786 98 84
Mobil: 070-699 66 23

Anna Swärd Bergström, avdelningschef Samlingar, Umeå universitetsbibliotek
E-post: anna.sward.bergstrom@ub.umu.se
Tel: 090-786 56 16
Mobil: 070-340 50 71

Mats Danielsson, avdelningschef Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
E-post:mats.danielsson@foark.umu.se
Tel: 090-786 66 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera