Artikel från Lunds universitet
22 september 2010

Tillväxt dåligt argument för ökad mångfald

EU har satsat stora pengar på ökad mångfald och jämställdhet i arbetslivet. Men argumenten håller inte. Istället för att lyfta fram rättviseaspekten så ställs företagens vinst i fokus. Det menar sociologen Anna Isaksson, som nyligen disputerat vid Lunds universitet.

EU satsade under åren 2001-2007 ca 1,5 miljarder kronor på mångfalds- och jämlikhetsprojekt. 76 stycken har varit förlagda i Sverige. Projekten syftade till att ta fram metoder och modeller för att motverka all slags diskriminering i arbetslivet.

Anna Isaksson har i olika texter studerat de visioner som ligger bakom ett arbetsliv utan diskriminering. Vad är det som ska förändras och varför?

– I samtliga fall lyfts företagens tillväxt fram som den avgörande orsaken till varför diskriminering måste motverkas, säger Anna Isaksson. Rättvisetanken, som ju är själva grundtanken med mångfald och jämställdhet, kommer helt i skymundan. Istället är det bara företagets lönsamhet som lyfts fram.
           
Anna Isaksson ser flera problem med att näringslivsretoriken har tagit över.

– På det här viset signalerar man att mångfald och jämställdhet i arbetslivet är något förhandlingsbart; ökar inte företagets vinst, ja då kan man lika gärna fortsätta diskriminera.
Dessutom leder resonemanget till att man understryker skillnader mellan olika människor istället för tvärtom.  

Anna Isaksson har gjort sin undersökning inom Europeiska socialfondens Equalprogram. Förutsättningen för att få ta del av de här utvecklingspengarna var att man gick samman i partnerskap med andra företag eller myndigheter samt att man själv gick in med pengar som motsvarade den del som EU bidrog med.  Anna Isaksson menar att Sverige genom sitt medlemskap i EU får tillgång till stödformer och möjligheter att driva jämställdhets- och mångfaldsprojekt i arbetslivet som annars kanske inte hade kommit till stånd.

– Jag önskar dock att avhandlingen bidrar till en kritisk diskussion om  vad som också följer med det finansiella stödet från EU i termer av politik och perspektiv, säger Anna.

I avhandlingen pekar hon bland annat på olika faktorer som villkorat projektens arbete och som kan förklara varför tillväxt- och näringslivsretoriken har kommit att dominera.

Kontaktinformation
Anna Isaksson disputerade den 3 september med avhandlingen Att utmana förändringens gränser. En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel.
Hon nås på anna.isaksson@hh.se eller telefonnummer 0734-209768.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera