Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2010

Friskare askskogar i framtiden?

Skogsägare som har askbestånd kan med rätt skötselåtgärder undgå värdeförlust på grund av askskottsjukan. Som en bieffekt kan framtidens askar bli friskare.

Plantskoleplantor och upp till tjugo år gamla träd dör ofta snabbt efter infektion av svampen Chalara fraxinea. Äldre träd som angrips försvagas mer successivt och kan i slutänden i stället dödas av honungsskivling, Armillaria lutea (gallica).

Bestånd som är yngre än 40 år och har omfattande angrepp kan ofta inte behållas, utan måste slutavverkas och återplanteras med ett annat trädslag. De ännu äldre beståndens virkesvärde kan man med en gradvis avveckling rädda mycket av. Även för landskapsbilden och den biologiska mångfalden är det ofta bättre än med en slutavverkning.

Jens Peter Skovsgaard vid SLU i Alnarp föreslår en strategi där träden inspekteras varje eller vartannat år under växtsäsongen, då skadorna syns tydligt. Alla träd med vattenskott på stammarna och alla träd där mer än halva den primära kronan är död, bör man överväga att avverka. Askar som har mer än tre fjärdedelar intakt krona kan lämnas att växa vidare.

De friskaste honträden och några hanträd bör märkas ut och sparas. Därmed kan deras resistens nedärvas till avkomman och utgöra bas för en friskare självföryngring.

Kontaktinformation
JP.Skovsgaard@ess.slu.se, 040-41 51 28
Fakta Skog 13/2009*
www.slu.se/faktaskog.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera