Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2010

Ny virushämmande molekyl upptäckt

En nyupptäckt molekyl med förmåga att motverka infektioner med adenovirus står i fokus för den avhandling som Emma Andersson försvarar vid Umeå universitet den 24 september.

Sedan 2006 har Umeå universitet en unik servicenhet, Laboratories for Chemical Biology (LCBU) vid Kemiska institutionen, med utrustning och kunskaper för att snabbt analysera stora mängder biologiskt verksamma substanser. LCBU har använts i avhandlingen för att undersöka förmågan hos 9 800 molekyler att hindra virustillväxt i mänskliga celler. Vid analyserna påträffades en molekyl med tydligt hämmande effekt på adenovirus.

Adenovirus är en mycket vanlig virustyp som i sällsynta fall orsakar svår sjukdom hos tidigare friska. Hos personer med nedsatt immunförsvar, t.ex. efter transplantation eller vid HIV/AIDS, kan en adenovirusinfektion ofta bli livshotande. Trots det finns idag ingen specifik behandling mot adenovirus. De antivirala läkemedel som används är utvecklade för behandling av andra virustyper och är inte alltid effektiva i detta sammanhang. Den molekyl som nu har upptäckts är på cellnivå mer effektiv än det läkemedel som används för behandling av adenovirus.

I avhandlingen studeras också med en ny metod om och hur starkt vissa adenovirus binder till sin receptor CD46. Det är ett av de proteiner som reglerar komplementsystemet, en väsentlig del av kroppens naturliga försvar mot infektioner. CD46 finns på ytan av alla celler utom röda blodkroppar och fungerar som fäste, receptor, för flera olika bakterier och virus.

Fredagen den 24 september försvarar Emma Andersson, Inst. för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Human adenoviruses: new bioassays for antiviral screening and CD46 interaction (Humana adenovirus: nya bioassays för antiviral screening och interaktion med CD46).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal 914, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är prof. Sigvard Olofsson, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på?
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35733

Kontaktinformation
Emma Andersson är doktorand vid enheten för virologi och kan nås på tel. 0730-57 29 58, e-post emma.andersson@climi.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera