Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2010

Nytt sätt att behandla undervikt vid KOL

Undernäring är vanligt vid KOL och svårbehandlat. Forskare vid Sahlgrenska akademin har tagit fram en ny formel för att räkna fram energibehovet hos patienter med KOL som väger för lite. Förhoppningsvis kan den nya metoden leda till bättre behandlingsresultat och därmed en ökad livskvalitet hos KOL patienter.

Studien publicerades nyligen i den medicinska tidskriften International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Totalt deltog 86 patienter med en medelålder på 64 år i studien. Till skillnad från studier av KOL i andra länder, är mer än hälften av personerna i deras studie kvinnor, tidigare studier har främst fokuserat på män.

– Vi har tagit fram den hittills enda formeln, vilken är speciellt framtagen för patienter med KOL och som beräknar hur många kalorier patienten behöver. Vi har tidigare visat att de formler som existerar, framtagna på friska individer, inte fungerar bra på patienter med KOL, säger Frode Slinde, docent på avdelningen för klinisk näringslära vid Sahlgrenska akademin.

Resultatet av studien ger en mer pricksäker skattning av den enskilde patientens energibehov och kan leda till att varje patient får en bättre och mer personligt skräddarsydd näringsbehandling.
Tidigare har man använt en schablonmässig beräkning för att kontrollera energibehovet men med den nya formeln räknar forskarna med att KOL patienterna har större möjlighet att gå upp i vikt och kan förhindra fortsatt viktnedgång.

– Vi kan nu skräddarsy behandlingsupplägg och snabbt utvärdera resultatet. Ett bättre näringstillstånd förknippas med att patienten mår bättre och inte behöver uppsöka sjukvården lika mycket som tidigare, vilket i förlängningen kan leda till mindre vårdkostnader för samhället. För KOL patienterna innebär ett bättre näringstillstånd ökad livskvalitet och ett längre liv, säger Frode Slinde.

FAKTA KOL
KOL eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom i lungorna och luftvägarna. De som drabbas har ständiga problem med luftrören och lider av andnöd. Antalet personer som har KOL i Sverige beräknas ligga mellan 400 000 till 700 000 beroende på vilka diagnoskriterier som ställts av läkaren. Den främsta orsaken till KOL är att slemhinnan är skadad till följd av aktiv eller passiv tobaksrökning. Sjukdomen behandlas med bland annat rökavvänjning och medicin.

Tidskrift: International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Artikelns titel: A validated disease specific prediction equation for resting metabolic rate in underweight patients with COPD
Författare: Anita Nordenson, Anne Marie Grönberg, Lena Hulthén, Sven Larsson, Frode Slinde

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Frode Slinde, Docent och leg dietist vid Sahlgrenska akademin, telefon 031-786 37 24, 070-264 67 31, e-post:frode.slinde@nutrition.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera