Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2010

Unga med kurdisk bakgrund diskrimineras i Sverige

Ungdomar med kurdisk bakgrund upplever sig bli etniskt diskriminerade, men vill inte betraktas som offer. För att hantera diskrimineringen har de olika strategier. De byter eller försvenskar sina namn, använder våld eller tystnad och ignorerar diskriminerande handlingar. Det konstaterar Barzoo Eliassi i en ny doktorsavhandling vid Mittuniversitetet.

Ungdomarna upplever etnisk diskriminering inom bland annat arbetsmarknad, medier och på bostadsmarknaden.

– Att inte bli betraktade som ”riktiga” svenskar, hindrar dem att delta i samhället på lika villkor, säger Barzoo Eliassi.

Kurdisk nationalism är en attraktiv ideologi för många av ungdomarna. Bakgrunden är bland annat känslan av etnisk diskriminering i Sverige och dispyter kring identitetsskapande med andra ungdomar med Mellanösternbakgrund. Flera av Eliassis intervjupersoner menar att deras kurdiska identitet förlöjligas och avfärdas av ungdomar med arabisk, persisk och turkisk bakgrund.

– Det leder till en defensiv kurdisk identitet. Ungdomarna försöker på olika sätt befästa sin kurdiskhet gentemot andra grupper.

Ungdomarna upplever att vithet är högst graderad när svenskhet definieras. Det är något de tar starkt avstånd från. Ändå använder flera av dem just vithet eller svenskhet för att underordna afrikaner, muslimer och nyanlända kurder.

– Det är paradoxalt, men visar att vi lever i en postkolonial värld som mäter olika gruppers närhet och avstånd till vithet. Vithet likställs ofta med en mänsklig överlägsen identitet, säger Barzoo Eliassi.

Avhandlingen visar också att ungdomar med kurdisk bakgrund protesterar mot de föreställningar som finns kring kurdiska män och kvinnor som förtryckare respektive offer.

– De visar andra, alternativa erfarenheter från sina egna familjer. Kurdiska familjer kan inte ses som stereotyper. Mångfalden måste lyftas för att den kurdiska gruppen inte ska stigmatiseras i Sverige, säger Barzoo Eliassi.

Barzoo Eliassi disputerade den 10 september med avhandlingen ”A stranger in my homeland: The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden”.

Kontaktinformation
Barzoo Eliassi, tel: 073-754 57 57
e-post: barzoo.eliassi@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera