Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2010

Uttryck som sätter färg på språket men också käppar i hjulen

Att tala ett språk som en infödd kännetecknas bland annat av användandet av fasta ordkombinationer med en viss betydelse, som till exempel ‘på rak arm’ och ‘lyckligt ovetande’. De som har svenska som modersmål använder sig av betydligt fler sådana ordkombinationer än de som har svenska som andraspråk. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Julia Prentice, doktorand vid institutionen för svenska språket, har undersökt hur gymnasieelever i flerspråkiga storstadsmiljöer avviker från det etablerade bruket av svenska fasta ordkombinationer, så kallade konventionaliserade uttryck, och i vilken mån de behärskar ett femtiotal vanliga uttryck. Hon har också forskat i hur eleverna använder metaforiska ordkombinationer i skrivna texter.

– Ett intressant resultat av studien är den stora variation av bildliga tankar som eleverna väljer att utgå från vid användningen av både konventionaliserade och metaforiska ordkombinationer. De ‘lägger’ till exempel ‘sitt ångestfyllda ungdomsliv på hyllan’ eller ‘tuggar nagelband likt Musse Pigg och Kalle Anka på husvagnssemester’ när ‘problemen bara staplar upp sig som pyramiderna i Egypten’, de ‘sjunker ned allt djupare i träsket av oklarheter’ och ‘framtiden hänger på en lös tråd’, säger Julia Prentice.

Avhandlingen visar att avvikelser från den etablerade användningen av ett uttryck förekommer både när det gäller uttryckens form och deras betydelse. De undersökta gymnasieeleverna kan till exempel äta på väggarna av tristess eller tycka att något som är sexuellt oskyldigt är värsta barnleken.

Vissa typer av avvikelser är, inte helt oväntat, betydligt vanligare bland ungdomar med annat modersmål än svenska. Däremot är det som kallas för kontaminationer, det vill säga sammanblandningar av två eller flera uttryck – till exempel ‘på rak sak’ eller ‘sätta spiken i hjulen’ – lika vanligt bland ungdomar med svenska som modersmål.

– Kontaminationerna är särskilt intressanta, eftersom de ger indikationer om att eleverna gör associationer mellan olika fasta fraser utifrån enstaka ord eller delar av frasers betydelse som kan vara gemensamma för två eller flera uttryck. Till exempel kan de två uttrycken ‘på rak arm’ och ‘rakt på sak’ bli ‘på rak sak’. Detta är intressanta resultat, bland annat med tanke på de fasta ordkombinationernas roll för ordinlärningen, säger Julia Prentice.

Kontaktinformation
Avhandlingens titel: På rak sak. Om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare I flerspråkiga miljöer.
Författare: Julia Prentice, tele: 031-786 2592 (arb), 0734-35 57 61 (mobil), 031-51 61 37 (hem)
E-post: julia.prentice@svenska.gu.se
Tid och plats för disputation: fredagen den 10 september 2010 kl.13.15, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Fakultetsopponent: Professor Anne Golden, Oslo
Avhandlingen kan beställas från Institutionen för svenska språket
Den finns även e-publicerad: http://hdl.handle.net/2077/22509

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera