Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2010

Övervakningsblindhet för klimatförändringar i Arktis

Den nuvarande övervakningen av klimat och miljö i Arktis riskerar att missa viktiga förändringar i vattensystemen. Arvid Bring visar i sin licentiatavhandling, som presenteras på måndag på Stockholms universitet, att om man utgår från vattnets rörelser så finns en blindhet för att upptäcka, utvärdera och förbereda anpassning till förändringar. Orsaken är troligtvis dels resursbrist och dels oklara prioriteringar i de arktiska staternas miljöövervakning.

Den arktiska regionen drar nu blickarna till sig från politiskt och ekonomiskt håll, samtidigt som de snabba miljöförändringarna får konsekvenser både regionalt och globalt. Relevant och tillgänglig information om vatten och klimat i Arktis är därför avgörande för både forskare och beslutsfattare.

– I min licentiatavhandling har jag undersökt om vattenövervakning och klimatmodeller är tillfredställande för att samhället ska kunna anpassa sig till förändringarna”, säger Arvid Bring, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.

Resultaten visar på en betydande brist på vattenkemiska data, vilket försvårar förståelsen av transport och ursprung av vattenburna ämnen. Simuleringar av temperatur och nederbörd har förbättrats i den senaste generationen av klimatmodeller, men stora avvikelser finns i nederbördsprognoserna. Under senare delen av 1900-talet har vattenflödet i floderna ökat mer än nederbörden, vilket pekar på tinande permafrost eller förändringar i grundvatten som en möjlig källa till överskottet på vatten.

– För att ge tillräcklig information för forskning och policy måste vattenkemisk övervakning utökas och göras mer tillgänglig. Hydrologisk forskning och klimatmodeller borde kopplas ihop bättre, och man behöver hitta källan till överskottet på vatten i arktiska floder, säger Arvid Bring.

Arvid Bring försvarar sin licentiatavhandling i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet måndag den 6 september kl 13.00. Seminariet är öppet för allmänheten.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Arvid Bring, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, tfn 08-674 7874, 0739-870071, e-post arvid.bring@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera