Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2010

Att leda genom att samarbeta – ny bok om delat och utvecklande ledarskap

Det finns olika sätt att organisera chefskap på – enligt gamla traditionella ledarskapsmallar eller på nya, progressiva och innovativa vis. I en ny bok om delat och utvecklande ledarskap menar forskare vid Stockholms universitet och Mälardalens högskola att organisationer bör erbjuda alternativa vägar till ett framgångsrikt ledarskap.

I boken ”Chefer i samarbete – om delat och utvecklande ledarskap” berättas om hur chefer gör och tänker när de gemensamt löser sina chefsuppgifter. Boken bygger på flera års forskning om delat ledarskap.

— Vi har funnit mycket som överraskar. Exempelvis är delat ledarskap vanligt men samtidigt obekant och det förekommer i många olika former. Det är inte typiskt kvinnligt och medför inte nödvändigtvis dubbla budskap, säger Marianne Döös, som skrivit boken tillsammans med forskarna Lena Wilhelmson och Tomas Backström.

I boken berättar chefer också om hur delat ledarskap inleds och om vikten av att hitta sin egen väg. Den mest utvecklade formen är samledarskap. Här talar chefer om glädje och styrka i ledarskapet, om inbyggd chefsutveckling och framgångsrik verksamhet.

— Kunskaperna bidrar till ett pedagogiskt ledarskap. Med det menar vi både att lyhört stödja medarbetarnas utveckling och att organisera vardagsarbetet, vilket ger förutsättningar för att nå goda resultat. Ett förutsättningsskapande ledarskap skulle man kunna säga, berättar Marianne Döös.

Fallgropar finns, varningsklockor är viktiga att lyssna till och kunskap behövs hos både chefer och omgivning.

— En olämplig eller okunnig omgivning kan stjälpa ett delat ledarskap. När cheferna misslyckas med att leda tillsammans saknar de en eller flera av tre avgörande saker: förtroende, prestigelöshet och gemensamma grundvärderingar, menar Marianne Döös.

Om författarna: Marianne Döös och Lena Wilhelmson är verksamma vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet och Tomas Backström vid Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola. Författarna har många års erfarenhet av forskning i organisationer, speciellt med fokus på kompetensbärande relationer, kreativitet, ledarskap och organisationsutveckling.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Marianne Döös, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-163159, 070 3403404, e-post marianne.doos@ped.su.se
Lena Wilhelmson, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-162321, 0709-184695, e-post lena.wilhelmson@ped.su.se
Tomas Backström, Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola, tfn 016-153230, 073 9607378, e-post tomas.backstrom@mdh.se

Bild på Marianne Döös kan laddas ner via http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5833&a=78607.

Boken ”Chefer i samarbete – om delat och utvecklande ledarskap” ges ut av Liber förlag. För recensionsexemplar eller högupplöst bild, kontakta Helene Bergau, e-post helene.bergau@liber.se, tfn 08-690 93 06. Förläggare på Liber: Lars Abramson, e-post lars.abramson@liber.se, tfn 040-25 86 24.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera