Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 augusti 2010

Behoven ska styra forskningen inom hälsoteknik

Hur kan tekniken utvecklas för att underlätta för äldre och sjuka att bo kvar hemma? Vilka behov finns inom hemtjänst och sjukvård och hur kan dessa omsättas i nya företag och tjänster? Forskarna i Hälsoteknikcentrum Halland arbetar på ett otraditionellt sätt för att finna lösningar.

I Hälsoteknikcentrums ljusa trivsamma lokaler på Högskolan i Halmstad står en säng som ser högst ordinär ut. Skenet bedrar. En stunds vila i den kan generera uppgifter om vederbörandes puls, andetag, rörelsemönster och vikt. Uppgifterna registreras av en dator som är kopplad till sängen.

Sängen är en av de så kallade demonstratorer som har utvecklats av forskarna i Hälsoteknikcentrum.

Ett stöd för kommunikationen
– Demonstratorerna är framför allt ett kommunikationsstöd som gör det möjligt att prata kring specifika behov. Om vi har besök från hemtjänsten och berättar om sängens olika funktioner så kommer funderingar från gruppen om hur sängen skulle kunna användas i verkligheten. Vilken nytta kan den som är äldre och bor hemma ha av den, vilka andra funktioner skulle den kunna ha? säger Nicholas Wickström, forskningsledare.

Han sätter sig i sängen. En punkt visar sig på datorskärmen. När Nicholas Wickström rör sig flyttas den och ändrar färg. Punkten motsvarar hans tyngdpunkt.

– Om sängen registrerar att trycket har varit likadant under en lång period kan man få den att tala om att personen ska flytta på sig lite grand och därmed undvika exempelvis trycksår hos någon som är sängbunden, berättar han.

Behoven styr forskningen
Hälsoteknikcentrum Halland är inget vanligt forskningsprojekt. Det är behoven och nyttan av produkter och tjänster som styr forskningen. För att få vetskap om vilka behov som finns har Högskolans forskare ett nära samarbete med bland annat landstinget och vård- och omsorgsverksamheter i de halländska kommunerna. Exempelvis har personer som arbetar inom äldreomsorgen och på länssjukhuset anställts i projektet.

Ett primärt syfte med projektet är att den forskning som bedrivs ska stimulera till tillväxt, fler arbetstillfällen och nya företag.

– Även om något är väldigt intressant från ett forskningsperspektiv kommer forskningen inte någon till gagn om inte den omsätts i en produkt eller en tjänst inom vårt område. Vi försöker därför koppla in företag som har den kompetens som krävs för att kunna ta de här behoven till en marknad, berättar Nicholas Wickström.

Förstudier och utvecklingsprojekt
Demonstratorerna är ett av tre instrument som används i projektet för att omsätta ett identifierat behov till en ny tjänst eller produkt. De andra instrumenten man arbetar med är förstudier och utvecklingsprojekt.

I en förstudie görs en nulägesanalys: Vad är gjort på området, vad finns det för produkter, patent och marknadspotential?

– För en relativt liten insats får man ut väldigt mycket av en förstudie. Det är inte bara en filtreringsfunktion för att välja ut de bästa idéerna utan också en väldigt bra bas för att se hur man ska gå vidare.

Bedömer man att något är tillräckligt intressant att arbeta vidare med sätts ett utvecklingsprojekt igång. Det är ett större projekt som kan involvera exempelvis landstinget, en eller flera kommuner samt ett eller flera företag.

Stor efterfrågan
Hälsoteknik är ett område som bara växer. Utvecklingen drivs på av både samhällets behov, där Europa står inför en demografisk situation med en ökad andel äldre i befolkningen, och den tekniska utvecklingen. Utvecklingen av exempelvis rörelsesensorer i mobiltelefoner har medfört billigare komponenter som har flera användningsområden inom hälsotekniken.

– Vi har fler förfrågningar än vi kan hantera från människor som vill arbeta tillsammans med oss och vi behöver få in mer kompetens och mer arbetskraft i projektet från andra delar av Högskolan. Är man intresserad av de här frågorna får man gärna höra av sig, säger Nicholas Wickström.


HÄLSOTEKNIKCENTRUM
Projektet är ett treårigt utvecklingsprojekt på Högskolan som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland med sammanlagt 26 miljoner kronor. Hälsoteknikcentrum Halland arbetar i nära partnerskap med de halländska kommunerna, Landstinget Halland, Region Halland och Hälsoteknikalliansen.

Kontaktinformation
Nicholas Wickström, nicholas.wickstrom@hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera