Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juli 2010

Professor Barbro Arvidsson forskar om yrkesmässig handledning

Barbro Arvidsson utnämndes nyligen till professor på Högskolan i Halmstad i omvårdnad med inriktning yrkesmässig handledning.

Barbro Arvidssons forskning omfattar dels en pedagogisk profil med processorienterad handledning som specialitet, dels en omvårdnadsprofil där forskningen är inriktad på hälsans betydelse och konsekvenser i våra liv.

— Inom den pedagogiska forskningen gör jag studier om forskarhandledning, från både handledarnas och doktorandernas perspektiv. En studie handlar om hur doktorandhandledare upplever att handledningen formas med hänsyn till doktorandens frågeställningar och problem, i förhållande till deras egen forskning. En annan studie fokuserar på hur doktorander inom omvårdnad upplever och hanterar sin egen lärprocess till blivande forskare i relation till sin egen yrkeserfarenhet som sjuksköterska, säger Barbro Arvidsson.

Hälsans betydelse och konsekvenser för människor Barbro Arvidssons vetenskapliga verksamhet inom området “hälsans betydelse och konsekvenser i våra liv”, handlar bland annat om hälsa för flyktingfamiljer, hälsa relaterat till psykiatrisk vård, kronisk smärta och sjukdomen reumatism.

— De flesta av dessa studier har jag gjort — eller gör — tillsammans med doktorander som jag har handlett och handleder. Jag samvekar med FoU-centrum på Spenshults reumatikersjukhus, något som ger ingångar till klinisk och patientnära forskning, säger Barbro Arvidsson.

Forskning om reumatisk vård gör Barbro Arvidsson också i samarbete med Clinical Unit for Musculoskeletal Nursing in Leeds i Storbritannien och med Projekt minskad ohälsa för rörelseorganens sjukdomar i Sverige som finns vid Lunds universitetssjukhus.

Barbro Arvidssons kompetens inom området handledning bidrog till att hon år 2006 erbjöds att bli professor i klinisk sjukvård vid Høgskolen i Gjøvik.

— Jag leder forskargrupper som arbetar med olika projekt inom detta område. Jag deltar också i utvecklingen av en forskarutbildning i klinisk sjukvård och är med i planeringen av ett “inlandsuniversitet” i Norge.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera