Tema

Exploderande – och asymmetriska – stjärnor

Supernovaexplosioner är asymmetriska. Det visar astronomiska observationer som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Bakom studien står bland annat forskaren Jesper Sollerman vid Stockholms universitet.

I veckans nummer av tidskriften Nature redovisar astronomer nya rön om supernovaexplosioner. Det är observationer som tyder på att dessa stjärnsmällar inte är helt runda. Jesper Sollerman vid Oskar Kleincentret vid Stockholms universitet är en av medförfattarna.

– Att intresset är så stort för just den här typen av stjärnexplosioner beror på att de används för att mäta avstånd i universum. Detta har i sin tur visat att universums expansion accelererar – en av de märkligaste upptäckterna inom astronomin, säger Jesper Sollerman.

De nu publicerade resultaten visar att avståndsmätningarna kan påverkas av asymmetrin i explosionen.

– Personligen tror jag denna ledtråd kommer att ha störst betydelse för vår förståelse av hur dessa stjärnor exploderar, snarare än för hur universum expanderar, säger Jesper Sollerman.

Det här är den sjunde artikeln i Nature som Jesper Sollerman har författat under lika många år.

– Det visar, om inget annat, att exploderande stjärnor är ett hett område där vi lärt oss mycket nytt de senaste åren, säger Jesper Sollerman.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Jesper Sollerman, Oskar Kleincentret vid Stockholms universitet, tfn 08-5537 8554, e-post jesper@astro.su.se, webbplats http://ttt.astro.su.se/~jesper/.

Information om Oskar Kleincentret vid Stockholms universitet: http://okc.albanova.se/

Exploderande – och asymmetriska – stjärnor

 lästid ~ 1 min