Tema

Fotbollsspråket får sitt eget lexikon

Grästid, lycka till-boll och skjuta brett. De svenska kommentatorerna under fotbolls-VM slänger sig med många uttryck som inte alltid är helt självklara för tittarna och lyssnarna. – Fotbollsspråket förändras hela tiden, med nya ord och begrepp nästan varje dag, säger professor emeritus Sölve Ohlander vid Göteborgs universitet, som tillsammans med kollegan Gunnar Bergh håller på att ta fram ett unikt fotbollslexikon.

Väldigt många människor producerar, och framför allt konsumerar, fotbollsspråk, inte minst under ett VM. Ändå har det bedrivits relativt lite forskning i ämnet. Hösten 2007 bestämde sig de två språkprofessorerna Sölve Ohlander och Gunnar Bergh för att ändra på det och skapa ett svensk engelskt/engelsk-svenskt fotbollslexikon.

I färdig form ska lexikonet innehålla 3 000–4 000 ord och uttryck som inte bara förklaras utan också illustreras med exempel från verkligheten.

– Peter Jihde sa nyligen i TV4 att en spelare ”sköt några meter brett”. På svenska säger man normalt sett att man skjuter utanför. Engelsmännen säger ”to shoot wide”, så att ”skjuta brett” verkar vara ett översättningslån, säger Gunnar Bergh, som till hösten lämnar Mittuniversitetet i Härnösand för att återuppta sin tjänst som professor i engelska vid Göteborgs universitet.

På liknande sätt är många andra av de termer som kommentatorerna använder sig av uttryckssätt som direktöversatts från engelskan.

– Fotbollens terminologi har en engelsk bas, eftersom många begrepp spreds till andra länder kring det förra sekelskiftet i samband med att den moderna fotbollen uppfanns i England. Nu tycker vi oss se en ny våg av anglicismer sedan 1990-talet i takt med mediernas kraftiga expansion, bland annat på internet, säger Sölve Ohlander.

– Att ”spela i hålet” är ett sådant exempel. Med det menas att det finns en yta framför det egna mittfältet, före motståndarens backlinje, där det ofta finns en spelare att passa, en ”target player”, säger Gunnar Bergh. ”Target player” är för övrigt ett uttryck som vi lånat in rakt av och inte ens brytt oss om att översätta.

Men fotbollsspråket kommer inte bara från engelskan. En ”lycka till-boll” är ett svenskinspirerat uttryck som betyder en halvt desperat långboll man slår upp på vinst och förlust till en ensam anfallare. Och ”grästid” är en term som används för den tid en enskild spelare, till exempel en avbytare, tillbringar på fotbollsplanen, förmodligen bildad i analogi med ishockeyspråkets motsvarande ”istid”.

Författarna hoppas att deras fotbollslexikon ska bli klart till ett stort mästerskap, antingen till EM om två år eller möjligen till nästa VM om fyra år. Fram till dess genomför de också en del andra vetenskapliga undersökningar av fotbollsspråket.

– Bland annat har vi undersökt fotbollens metaforer, som till stor del är lånade från militära sammanhang. Fotboll beskrivs ju ofta som ett krig där man till exempel kan ”anfalla på bred front” och ”skjuta en kanon”, säger Gunnar Bergh.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Gunnar Bergh på telefon: 0708-65 05 74 eller e-post: bergh@eng.gu.se eller Sölve Ohlander på e-post: solve.ohlander@ped.gu.se

Fotbollsspråket får sitt eget lexikon

 lästid ~ 2 min