Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2010

Världskongress om barn och hållbar utveckling i Göteborg

De yngre barnens behov förbises på många håll i världen. Ofta ses de enbart som ett bihang till familjen.11-13 augusti är Göteborgs universitet värd för en världskongress med temat Barn, medborgare i en utmanad värld.

– Det finns en växande insikt även bland de mest utsatta länderna om att man inte måste vara ett rikt land för att värna de små barnen. Fler och fler inser att arbete med små barn är en kraft till förändring i sig, till att få ett annat samhälle, säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Kongressen innebär det hittills största internationella mötet inom området Lärande för hållbar utveckling. Arrangör av kongressen är OMEP, Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, en världsorganisation som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år i mer än 60 länder. Ingrid Pramling Samuelsson är OMEPs president.

– Tidigare var fred ett övergripande tema för OMEP. Som president har jag initierat och styrt om OMEPs fokus mot ett arbete som mer handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. De tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra, säger hon.
Som organisation arbetar OMEP även med att konkretisera hur man kan arbeta med hållbar utveckling bland barn. Men i den fattigare delen av världen handlar lärande om hållbar utveckling inte primärt om små barns förståelse och attityder. Där verkar OMEP för att förskolor överhuvud taget etableras.

På konferensen i Göteborg finns bland de cirka 800 delegaterna från 50 länder även representanter från många av de mest utsatta länderna, flera hitbjudna med bidrag från Svenska Institutet.
Ingrid Pramling Samuelsson är optimistisk över den utveckling hon ser:
– FN:s barnkonvention har betytt oerhört mycket, inte överallt och alltid men på många håll. Det blir vanligare med förskolor i många länder och att läroplaner skrivs även för verksamheten för små barn, säger Ingrid Pramling Samuelsson.
– Vi ser trots allt en rörelse och en positiv utveckling. Vår stora utmaning är att komma på speaking terms med de riktigt fattiga länderna, säger hon.

Ingrid Pramling Samuelsson är en av kongressens huvudtalare.
Onsdag 11 augusti kl 18 talar hon på temat ”The Role of Early Childhood Education for a Sustainable Society”.

Representanter från media är välkomna att delta på konferensen.

Fakta om OMEP:
Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, OMEP, är en världsorganisation som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år i mer än 60 länder. Målsättningen är att barnen ska ges bästa förutsättningar för en god uppväxt. OMEP har en rådgivande status till UNESCO, UNICEF, EU och Europarådet. OMEP bildades 1948 och första president var Alva Myrdal. Ingrid Pramling Samuelsson är president under perioden 2008-2010.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Ingrid Pramling Samuelsson, 031-7862461, 0705-684092, ingrid.pramling@ped.gu.se
Ingrid Engdahl, ordförande i Svenska OMEP och kongressamordnare, 08-12076205, 070- 952 67 35, ingrid.engdahl@buv.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera