Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2010

Musslor renar Mälarens miljö

Forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har nyligen sjösatt musselodlingar i Mälaren. Musslorna renar sjövattnet från kväve och fosfor och blir därefter hönsfoder.

Tekniken går ut på att forskarna lägger ut odlingsband i vattnet som naturligt förekommande mussellarver fäster på. De växande musslorna livnär sig på alger och när forskarna sedan skördar musslorna, det vill säga tar upp dem på land, tas en del av sjöns överskottsnäring bort. De skördade musslorna kan sen ingå i hönsfoder eller foder till fiskodlingar. På så vis återförs näringsämnen till jordbruket, som är en av de stora källorna till övergödningen av Mälaren.

– Vi räknar med att våra experimentella musselodlingar kan fånga in närmare 200 kg fosfor och två ton kväve vardera per år. En fullskalig musselodling kan däremot fånga in hela två ton fosfor och 20 ton kväve per år. Det motsvarar på årsbasis hela det fosforutsläpp som Uppsala reningsverk står för, säger professor Willem Goedkoop vid SLU:s Institution för vatten och miljö.

Forskarna sjösatte två försöksodlingar nu i juni. Arten som ska odlas är vandrarmusslor* (Dreissena polymorpha) som sedan länge finns i stora mängder i sjön. Frisimmande larver av denna art fäster på de 6 000 meter odlingsband som nu finns utlagda i Mälarviken Ekoln.

Forskarna räknar med att ha en första skörd av musslor klar till hösten 2012. Fram till dess kommer de att följa musslornas tillväxt och näringsinnehåll. Dessutom ska de studera möjliga negativa effekter av musselodlingarna på sjöbottnen under själva odlingarna.

– På sikt hoppas vi att sådana här odlingar kan bidra till Mälarens återhämtning från övergödningen och förbättrad vattenkvalitet, säger Willem Goedkoop.

Kort om projektet: Projektet finansieras av Mälarens vattenvårdsförbund och SLU. Idén är en vidareutveckling av en metod som redan finns för havsmiljön, men där man istället använder blåmusslor. Projektet ligger i linje med SLU:s satsning på vattenbruk för produktion av alternativa råvaror i livsmedelsproduktionen, men fungerar även som en åtgärd som motverkar övergödningen av sjöar.

* Vandrarmusslan Dreissena polymorpha har sitt ursprung i området kring Kaspiska havet. Musslan har funnits i Mälaren sedan 1920-talet och forskarna räknar med att den i dag har nått sin maximala utbredning i sjön. Forskarna kommer inte att tillföra några mussellarver till Mälaren utan de som koloniserar odlingsbanden är yngel till de som redan finns i sjön.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner vid institutionen för vatten och miljö, SLU:
Willem Goedkoop, 018 – 67 31 12, willem.goedkoop@vatten.slu.se, 076 – 140 20 90
Ulf Grandin, 018 – 67 31 04, ulf.grandin@vatten.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera