Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2010

Smarta storstäder ger EU-medborgare bättre livskvalitet

Nu ska EU:s storstäder utvecklas till sk smart cities. I EU-projektet Fireball, som koordineras av Luleå tekniska universitet, ska städernas medborgare och forskare tillsammans titta på behovet av nya IT-tjänster som ökar livskvaliteten och möjliggör hållbara lösningar för trafik, energi, sjukvård mm. Barcelona och Lissabon är två av de 17 parter från elva länder som medverkar i projektet.

– Med smarta IT-lösningar kan vi minska trycket på storstadsregionerna inom EU, säger projektledare Michael Nilsson, Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet. Dagens smart phones där vi har tekniken tillgänglig i byxfickan, ger utmärkta möjligheter att göra bra tjänster lätt tillgängliga för städernas invånare.

Projektet FIREBALL, ”Future Internet Research and Experimentation by Adopting Living Labs – towards smart cities”, handlar om att ge storstäderna tillträde till forskningsrummen och om att visa upp vilka möjligheter som finns att utveckla ny teknik för storstadsregionernas speciella behov.

Städernas invånare dvs användarna, och deras behov, är det som ska styra tjänsteutvecklingen. Här har sk Living Labs, testplatser för användarstyrd utveckling av nya tjänster, en central funktion. Luleå tekniska universitet har sedan lång tid utvecklat ett framgångsrikt koncept för användartester och hör till dem inom EU som leder utvecklingen.

– Vi såg möjligheterna att kombinera forskning om framtidens Internet med våra erfarenheter av Living Labs. Nu vill vi göra städerna och forskarna medvetna om hur den kombinationen kan resultera i utveckling av IT-lösningar som kan hjälpa till att minska trycket när det gäller stora problemområden som trafik, tillgången på bra sjukvård, hållbara energilösningar och annan samhällsservice.

Michael Nilsson tar införandet av biltullar i Stockholm som exempel på hur IT-lösningar kan användas för att skapa smarta städer. Ytterligare ett exempel är Kulturens Hus i Luleå där man tar besökarna till hjälp för att sänka husets energianvändning.

Idén till Fireball-projektet uppstod under den internationella konferensen FIRE and Living Labs – Future Internet by the people, som hölls i Luleå sommaren 2009 i samband med Svenska EU ordförandeskapet.

Här knöts viktiga kontakter och Michael Nilsson ser stora fördelar med att jobba strategiskt med konferenser för att matcha EU:s utlysningar av forsknings- och utvecklingsmedel.

Bland de 17 parter som samarbetar i projektet finns företag, organisationer och universitet/forskningsinstitut i flera olika europeiska länder samt företrädare för städerna Barcelona, Lissabon, Helsingfors och Manchester. Projektet stöds av nätverket Eurocities där mer än 140 stora städer i 30-talet europeiska länder arbetar för hållbara lösningar anpassade till städernas behov.

Kontaktinformation
Projektledare Michael Nilsson, Centrum för distansöverbryggande teknik, Luleå tekniska universitet, michael.nilsson@cdt.ltu.se, tel 0920 49 23 06.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera