Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2010

Engagerade medarbetare kräver konsekvent och uthållig ledning

Engagerade medarbetare som vill hugga i lite extra när det gäller är drömmen för företagsledare. Men alltför få företag lyckas ta tillvara på de anställdas engagemang och idéer. En avhandling vid Göteborgs universitet visar att det krävs ett aktivt ledningsarbete och ett ömsesidigt förtroende för att bygga företag med engagerade medarbetare.

Att företagsledningar deklarerar: “Personalen är vår viktigaste resurs” är mer regel än undantag. I sin avhandling noterar Richard Berglund, vid institutionen för arbetsvetenskap, att det ordagranna uttrycket får 34.000 träffar i Google.
Han har i mer än 25 år arbetat vid tillverkningsindustrins branschforskningsinstitut, Swerea IVF, och har på så sätt fått insyn i uppemot tusen svenska företag och deras produktionsmiljöer.

– Det finns en imponerande kompetens i de allra flesta företag. Nästan alla människor i produktionen har kloka synpunkter. Ges de chansen att bidra med dem blir de engagerade och gör mer än vad som förväntas. Tyvärr efterfrågas bara en bråkdel av detta potentiella engagemang. Och därför omvandlas det inte till förbättringar och utveckling. Det är ett slöseri av stora mått, säger Richard Berglund. I sin studie undersöker han hur företagsledningar inom tillverkningsindustrin agerar när de inför produktionskonceptet Lean på bred front, ett koncept vars retorik bland annat betonar respekt för människor och engagerade medarbetare.

Avhandlingen bygger på ett fyraårigt forskningsprojekt där Richard Berglund har följt utvecklingen inom tre tillverkande företag, som arbetar enligt Lean, och där ledningen haft en uttrycklig ambition om att uppmuntra medarbetarnas engagemang.
I sin avhandling har Berglund undersökt tio faktorer som starkt påverkar viljan hos anställda att engagera sig. En av dem är ”tilltro”.
– Det handlar om människosyn. En kultur av öppenhet och låga statusskillnader visar att de anställda är värdefulla.
En annan faktor är ”ansvar och befogenheter”. Chefens beslut kan bli en flaskhals som eroderar engagemanget. Delegerade befogenheter och egna resurser att genomföra idéer ger snabbt ringar på vattnet. Vad gör det om det blir fel någon gång, när det blir så mycket mer som är rätt?

Även faktorn ”ledningens aktiva medverkan” är viktig.
– Engagemang och delaktighet betyder inte att ledningen kan abdikera. Den svåra uppgiften blir att koordinera en massa initativ från botten med en drivning från toppen. Det kräver mycket närvaro, kommunikation och förståelse, säger Richard Berglund.
Han understryker att det svåra inte är att säga vad man ska göra, utan att göra vad man säger. Det är alltså handlingen som räknas.
– Engagemang kräver förtroende, något som tar lång tid att bygga, men kan raseras på ett ögonblick. Av stor betydelse är också att ledningen lyckas skapa en stabil linje i alla de förändringar som ständigt pågår, säger Richard Berglund.

En vecka före disputationen erhöll Richard Berglund 193.000 kronor från AFA Försäkring för att ta fram en populärskrift baserad på avhandlingen.

Kontaktinformation
Richard Berglund lägger fram avhandlingen ”Engagemang efterfrågas. Hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean” vid institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
Plats: Sal 10, universitetsbyggnaden, Vasaparken, fredag 18 juni 2010, kl. 14.15. Dessförinnan, kl 13.15 i samma lokal, håller Richard Berglund ett föredrag avsett för lekmän.
För mer information eller ett recensionsexemplar av avhandlingen, kontakta Richard Berglund, tel: 0707-806047, richard.berglund@swerea.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera