Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2010

Små barn kompetenta förhandlare

Små barn är duktiga förhandlare när det gäller vänskapsrelationer och lekens innehåll. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

I avhandlingen undersöks vad barn förhandlar om, hur de förhandlar, och vilka strategier de använder. Resultaten visar att små barn är kompetenta förhandlingspartners.

Torgeir Alvestad har undersökt hur små barn genom lek inser vilka strategier för förhandling som är lämpliga, och vilka som inte är det.
Barn använder olika strategier för att komma överens i leken. Genom sina val lär barn sig hur de kan ändra överenskommelser för lek.

Studien gäller barn som är mellan två och tre år gamla. Barnen visar i förhandlingarna prov på uppfinningsförmåga, kreativitet, entusiasm, verksamhetslust, involvering, aktivitet och problemlösningsstrategier.
Resultaten visar att barnens förhandlingar ingår som del av deras lek och att förhandlingarna har ett klart syfte: att komma överens om hur de ska vara samman i leken och om lekens innehåll.

– En pedagogisk konsekvens av resultaten är att de vuxna inte ska gripa in för tidigt i barns förhandlingar. Ge barnen tid helt enkelt! Förhandlingar stämmer väl in i läroplanens tal om barns delaktighet. Att barnen letar efter en bästa lösning stämmer också väl med idén om demokrati i förskolan, säger Torgeir Alvestad.
– Dessutom bör man som vuxen inte ingripa med föreställningen att det handlar om en konflikt mellan barnen eftersom det oftare handlar om just en förhandling. Det senare kräver ett annat agerande.

Studiens resultat visar att små barns förhandlingar i lek framstår olika beroende på om de har sitt ursprung i enighet eller i oenighet. I förhandlingar som har sitt ursprung i enighet – det vill säga att barnen är överens om att dela en lek – präglas leken av barns strävan att förstå kamratens perspektiv och av lekfull fantasiutveckling.
I förhandlingar som har sin utgångspunkt i en oenighet är barns lek mer präglad av makt, dominans och manipulering.

Torgeir Alvestad lägger fram avhandlingen ”Barnehagens relasjonelle verden – små barn som kompetente aktører i produktive forhandlinger” vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
Plats: Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Margareta Huitfeldts auditorium, fredag 18 juni 2010, kl. 13.00.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Torgeir Alvestad, tel: 0709-490542, torgeir.alvestad@ped.gu.se
Handledare:
Docent Sonja Sheridan (huvudhandledare), Institutionen för pedagogik och didaktik, sonja.sheridan@ped.gu.se
Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, ingrid.pramling@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera