Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2010

Teknikstöd – en outnyttjad resurs i anhörigvård visar en nationell kartläggning

Trots omfattande begränsningar att utföra aktiviteter hos personer som vårdas i hemmet anger anhörigvårdare sällan behov av teknikstöd. De behöver information och kunskap om det stöd de kan få när det gäller teknik, uppger docent Anita Björklund vid Hälsohögskolan.

Projektet ”Teknikstöd för anhörigvårdare” har genomförts på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet och har resulterat i rapporten ”Teknikstöd för anhörigvårdare”. Det framkommer i rapporten att aktivitetsbegränsningar, som kan vara alltifrån att ha problem med att borsta tänderna till att hitta hem efter promenaden, är stora hos de personer som vårdas i hemmet av anhörigvårdare. Detta beror till stor del på att information kring produkter, teknologi och webbaserade tjänster är bristfällig.

– Arbetsterapeuter är den yrkesgrupp som ofta träffar anhörigvårdare i hemmet vid hjälpmedelsförskrivning och som skulle kunna bidra med information om utbudet av teknikstöd, menar Anita Björklund.

Rapporten visar dock att uppfattningarna om aktivitetsbegränsningar hos de vårdade personerna skiljer sig åt mellan arbetsterapeuter och anhörigvårdare. Därför är det viktigt att arbetsterapeuter utgår ifrån anhörigvårdarnas uppfattningar om problem i vårdsituationen vid hjälpmedelsförskrivning och informationsgivning.

– Allt större ansvar för vård och omsorg läggs på anhöriga och det är viktigt att de får stöd i form av hjälpmedel och teknik så att de orkar med sin uppgift. Det föreligger en stor utmaning i att nå ut till anhörigvårdare med relevant information om det stöd som finns att tillgå, säger Anita Björklund.

För mer information kontakta:
Anita Björklund
Mob: 0708-261250, e-post: bjan@hhj.hj.se
Hemsida: www.hhj.hj.se/doc/4888

———————
Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande – livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera