Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2010

Rebeller lockas av säkerhet, inte pengar

Inbördeskrig är ett enormt problem i många länder, ofta väldigt fattiga. Vad gör rebellgrupperna i dessa länder för att locka rekryter? En vanlig bild är att rebellerna huvudsakligen bryr sig om pengar, diamanter, och droger. Men den bilden stämmer inte alls, visar Kristine Eck, som 5 juni försvarar sin avhandling vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet.

Kristine Eck har undersökt mer än 400 rebellgrupper och har kunnat konstatera att ekonomiska lockelser spelar väldigt liten roll när människor beslutar att delta i uppror. Istället är det framförallt säkerhetsfrågor som påverkar hur mycket nya rekryter rebellgruppen kan skaffa sig.

– Tanken att man kan öka sin säkerhet genom att riskera livet som rebell kan verka konstigt, säger Kristine Eck. Men i länder där regeringen förtrycker befolkningen så kan riskerna med att ansluta sig till en rebellgrupp ändå vara mindre än att utan att göra något följderna av regeringens förtryck. Att ansluta sig till en rebellgrupp blir då ett sätt både att gömma sig för förtrycket och att skaffa sig ett visst försvar mot det.

Kristine Eck har även undersökt hur rebellgrupper ibland använder sig av hot och våld för att tvinga lokalbefolkningen, ofta barn, att delta i uppror. Kristine Ecks har bland annat på plats studerat maoistrebellerna i Nepal. Hennes fältarbete visar att rebellgrupper helst vill undvika tvångsrekrytering om det är möjligt.

– Ofrivilliga rebeller försöker ofta fly, säger Kristine Eck. Att kidnappa rekryter leder också till att rebellerna tappar stöd från lokalbefolkningen och ger dem mindre möjligheter att gömma sig.

Trots det så väljer rebellgrupper ändå ibland tvångsrekrytering istället för att söka frivilliga. Det gör de framförallt när de förlorat styrka eller av andra skäl snabbt behöver utöka sina trupper.

Resultaten i avhandlingen kan hjälpa regeringar och världssamfundet att minska kostnaderna för civila under ett inbördeskrig, menar Kristine Eck.

– Regeringar kan förhindra tvångsrekrytering genom att skydda lokalbefolkningen i områden där det precis varit stora strider, och kanske framförallt fokusera på att bevaka skolor där det är lätt att kidnappa många personer samtidigt. Det kan även vara en uppgift för fredsbevarande operationer att fokusera på.

Kontaktinformation
För närmare information, kontakta Kristine Eck på 018-471 23 50, mobil: 0704 69 75 16, e-post: kristine.eck@pcr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera