Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2010

Mjuk bettskena effektiv i det korta perspektivet

En mjuk bettskena, så kallad resiliensskena, kan vara en effektiv behandling i det korta perspektivet av patienter med käk- eller ansiktssmärtor, TMD. Det visar studier av övertandläkare Håkan Nilsson som nu disputerar vid Malmö högskola.– Resiliensskenan kan framställas relativt snabbt och billigt på den egna kliniken vilket gjort den populär, men för patienter med långvarig TMD-smärta är den inget optimalt behandlingsalternativ, säger han.

Var tionde svensk beräknas lida av TMD-smärta, så kallad Temperomandibulär dysfunktion. Av dem är det mellan fyra till tio procent som har så stora problem att de söker vård. Det är framför allt kvinnor i åldrarna tjugo till fyrtio år som söker för problemet.
Smärtan, som uppstår i käken och/eller ansiktet, orsakas bland annat av tandgnissling eller tandpressning. Hos vissa patienter förekommer även spänningshuvudvärk. Tillståndet behandlas i de flesta fall med någon typ av hård eller mjuk bettskena.

– Det görs mellan 30 000 och 40 000 bettskenor i Sverige per år, säger Håkan Nilsson, övertandläkare och specialist i bettfysiologi vid specialist- och sjukhustandvården, Länssjukhuset i Kalmar.

Övertandläkare Håkan Nilsson disputerar på en avhandling behandling av TMD, käk- eller ansiktssmärtor orsakade av tandgnissling eller tandpressning.

Behandlingen kan inledas omgående
Under de senaste åren har den mjuka bettskenan ökat i popularitet. Det finns flera skäl till detta. Den kostar cirka tvåtusen kronor att framställa vilket är cirka häften jämfört med den hårda bettskenan. Tandvårdsklinikerna kan också relativt enkelt själva producera den vilket gör att behandlingen i princip kan inledas omgående.

– Det är ett av skälen till varför den används flitigt.

Håkan Nilsson har i en av sina studier undersökt effektiviteten av den mjuka bettskenan.
I studien deltog 80 patienter som behandlades med antingen en mjuk bettskena eller med så kallad kontrollskena som var gjord av hårdplast och placerades i gommen.
Resultatet visade att efter tio veckor upplevde 63 procent av patienterna som behandlats med en mjuk bettskena en förbättring jämfört med 52 procent i kontrollgruppen.

Kroniska problem  
En uppföljning av långtidsffekterna visade att cirka 50 procent av patienterna i den första gruppen rapporterade fortsatta förbättringar jämfört med 43 procent i kontrollgruppen. Siffrorna ska jämföras med studier av den hårda bettskenan som visar att mellan 70 till 80 procent av patienterna blir bättre av behandlingen.

Trots att den mjuka skenan alltså visar sig vara mindre effektiv än den hårda, anser Håkan Nilsson att den även i framtiden kan spela en roll vid behandling av TMD.

– Även om vi inte kan se några signifikanta skillnader jämfört med kontrollgruppen, blev två av tre patienter bättre efter tio veckors behandling.

– Det visar sig redan i det korta perspektivet, men inte som enda behandling, säger Håkan Nilsson, som menar att för patienter med kroniska problem bör den hårda skenan i första hand övervägas, eventuellt i kombination med andra behandlingsinsatser.

Text: Set Mattsson

Kontaktinformation
För mer information kontakta Håkan Nilsson via e-post hakan.nilsson@mah.se eller
telefon 040-66 58 588.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera