Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2010

Utgrävning ger lärdom om stenåldersplatser

Strax norr om Ringsjön i mellersta Skåne ligger Agerödbjär i ett område känt för sina rika lämningar från den äldre stenåldern. Här genomför arkeologerna vid Södertörns högskola seminariegrävningar fram till den 29 maj. Forskningen fokuserar på att förstå platser på äldre stenåldern och deras relation till varandra.

Fornlämningen på Agerödbjär är inte känd sedan tidigare, men ligger nära de arkeologiskt berömda utgrävningarna på Ageröd och Rönneholmsmosse. De mest kända fynden i området är från den tidiga och mellersta delen av mesolitikum, för ca 9500-7000 år sedan, men här finns fynd från hela stenåldern.

Agerödbjär låg under stenåldern på stranden till sjön och har delvis varit omflutet av vatten. Från kullen har man haft god utsikt över det sjön och det ganska flacka landskapet. De arkeologiska undersökningarnas huvudsakliga syfte är att ta reda på vad platsen använts till, och under vilka tider.

Fynd i djurgångar och rotvältor visar att det finns mycket bränd flinta i det tunna jordlagret och i bergets naturliga sprickor.

Ansvarig för seminariegrävningen är Björn Nilsson, lektor i arkeologi vid Södertörns högskola. Undersökningen görs tillsammans med Hans Bolin, lektor vid Södertörns högskola och Arne Sjöström, doktorand vid institutionen för Arkeologi och Antikens historia vid Lunds Universitet.

Vill du besöka seminariegrävningarna, kontakta Björn Nilsson på telefon 076-147 01 72.

Vid frågor, kontakta Kerstin Cassel, docent i arkeologi vid Södertörns högskola, telefon 070-635 88 07 eller Björn Nilsson, telefon 076-147 01 72.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera