Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2010

Datorsystemen motsvarar sällan användarnas behov

Dåliga datorsystem med låg användbarhet är ett arbetsmiljöproblem i dagens Sverige. Användarnas behov är sällan något man tar hänsyn till när nya IT-system utvecklas. Trots att många ser problemet prioriteras det inte i organisationerna, visar en ny avhandling av Åsa Cajander som disputerade vid Uppsala universitet den 26 maj.

– Användbarhet konkurrerar med andra egenskaper i dagens tidspressade systemutveckling. Utvecklingsmetoder som leder till användbara system, som till exempel att studera användarnas arbete eller låta dem testa olika lösningar, stryks ofta för att vinna tid, säger Åsa Cajander vid institutionen för informationsteknologi.

Värderingar på arbetsplatsen är enligt henne ytterligare en faktor som kan försvåra utvecklingen av IT-system. Det kan finnas värderingar som att vissa grupper av medarbetares arbete är trivialt och enkelt samt möjligt att beskriva i steg-för-steg-beskrivningar.

– Andra värderingar som påverkar IT-systemens utformning är behovet av att mäta och jämföra med siffror. Användbarhet och arbetsmiljöfrågor är svåra att mäta, och därför prioriteras de bort till förmån för annat, menar Åsa Cajander.

I sin avhandling visar hon hur systemutvecklingen i organisationer kan förbättras för att skapa system som bättre möter användarnas behov. När man inför nya användarcentrerade metoder i IT-projekt behöver man till exempel ha en medveten strategi för att skapa en verklig förändring i värderingar och prioriteringar. I avhandlingen presenteras flera nya metoder som har utvärderats för att skapa en sådan förändring.

– Att coacha nyckelpersoner, låta systemutvecklarna studera systemen i sitt sammanhang och att skriva policydokument för organisationen är några exempel på metoder som visat sig ge goda resultat, berättar Åsa Cajander.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Åsa Cajander, 070-425 07 86, e-post: asa.cajander@it.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera