Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2010

Att mäta patienters vardagsförmåga

Utveckling och värdering av metoder för att mäta patienters förmåga att klara vardagens aktiviteter står i fokus för den avhandling som Eva Ejlersen Wæhrens försvarar vid Umeå universitet den 28 maj.

Patienter ordineras vanligen arbetsterapi på grund av nedsatt förmåga att utföra uppgifter i vardagen, s.k. ADL (eng. activities of daily living). Det handlar om att med eller utan hjälp kunna äta, bada, klä sig, laga mat, städa, handla och tvätta. Som en del av behandlingen utvärderar arbetsterapeuten patientens ADL-förmåga för att klarlägga hur stora problemen är och hur de ser ut samt planera åtgärder och bedöma effekterna av dem. I avhandlingen utvecklas och värderas verktyg som kan användas i detta arbete.

I studierna ingår patienter med kroniskt nedsatt ADL-förmåga på grund av reumatiska sjukdomar samt nedsatt hjärnfunktion efter stroke, huvudskador eller syrebrist. Värderingen av deltagarens ADL-förmåga grundades på frågeformulär, intervjuer och observationer. Med hjälp av den s.k. Rasch-metoden var det möjligt att utveckla tre nya verktyg som gör det möjligt att få tillförlitliga mått på ADL-förmågan utifrån frågeformulär (ADL-Q), intervju (ADL-I) och/eller observation (ADL-O).

Resultaten visade att ADL-utvärderingar som baseras på självrapportering och observation var för sig ger tydlig, men bara komplementerande, information om en persons ADL-förmåga. Därför måste arbetsterapeuten utvärdera både den upplevda och den observerade förmågan för att få en fullständig bild.

Eva Ejlersen Wæhrens är forskningsergoteraput vid Parker-institutet, sjukhuset i Frederiksberg, Danmark, och doktorand vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. Hon kan nås på
mobil +45 26140702
e-post Eva.Wahrens@frh.regionh.dk

Fredagen den 28 maj försvarar Eva Ejlersen Wæhrens, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Development and clinical validation of activities of daily living ability measures. Applications for persons with long-term or chronic disability (Utveckling och klinisk validering av mätningar av förmåga i dagliga aktiviteter. Användning för personer med långvariga eller kroniska funktionsstörningar).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är doc. Lena von Koch, Karolinska institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera