Artikel från Linnéuniversitetet
21 maj 2010

Giftalgers framgång kan bero på stulna kloroplaster

Alger av släktet Dinophysis, mest kända för att bilda giftiga algblomningar, kan stjäla kloroplaster från andra organismer. Dessa resultat presenterar Susanna Minnhagen i sin avhandling Kleptoplasty in Dinophysis spp. – Ecological role and evolutionary implications.

Kloroplasten är det ”organ” i växter och mikroalger som omvandlar solljus till energi och binder kol till växtbiomassa. Med hjälp av stulna kloroplaster kan Dinophysis själva få den här förmågan, vilket förmodligen bidrar till deras framgång i naturen.
Dinophysis-alger är encelliga alger som är vanliga i Östersjön och i marina kustnära vatten över hela världen. De tillhör de arter som kan bilda giftiga algblomningar, vilket främst är ett problem för musselodlare eftersom musslorna blir oätliga under de perioder då algerna förekommer i stora mängder.
Dinophysis-arterna lever både av fotosyntes som växter, och som djur genom att äta andra organismer. Susanna har i sina studier undersökt om Dinophysis ärver sina kloroplaster från ”föräldrarna”, eller om varje generation alger måste ta upp nya kloroplaster temporärt som ett byte från andra arter i planktonsamhället.

Bland annat mätte hon hur mycket kloroplaster det fanns i Dinophysis-celler som odlats under olika betingelser. När odlingarna hölls utan tillgång till kloroplaster från mat till cellerna minskade kloroplast-innehållet stadigt. Vid varje celldelning halverades antalet kloroplaster per cell, tills cellerna hade förlorat en stor del av sin förmåga till fotosyntes. De slutade då att dela sig och antalet kloroplaster per cell stabiliserades. När de svultna kulturerna sedan matades med ett särskilt plankton som innehöll lämpliga kloroplaster, ökade kloroplast-innehållet per cell i Dinophysis sjufalt. Detta bevisar att de verkligen stjäl kloroplaster från andra plankton, och att de inte kan tillverka sina kloroplaster själva.

Det kan vara uppkomst och nedgång av det plankton som innehåller rätt kloroplast för Dinophysis som, tillsammans med vissa miljöfaktorer, styr uppkomst av giftiga algblomningar med Dinophysis.

Susanna Minnhagen kommer ursprungligen från Umeå, läste grundutbildningen i biologi vid Umeå universitet och inriktning mot marinbiologi vid universitetet i Bergen.

Fredagen den 21 maj klockan 09.15 försvarar Susanna Minnhagen sin avhandling i sal A137, Landgången 4, Linnéuniversitetet, Kalmar.
Opponent: Dr Gregory J. Doucette, Center for Coastal Environmental Health and Biomolecular Research, Charleston, USA.
Handledare: Dr. Paulo Salomon, Linnéuniversitetet

Kontaktinformation
För mer information går det bra att kontakta Susanna Minnhagen på susanna.minnhagen@kalmar.se eller 0480-450172.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera