18 maj 2010

Har jordbruksforskning lönat sig?

Mellan sex och tio procent av produktionsökningen i det svenska jordbruket från slutet av Andra världskriget och fram till 1987 kan förklaras av produktionsinriktad jordbruksforskning. Det visar en studie av professor em. Ulf Renborg, institutionen för ekonomi vid SLU Uppsala. Resultaten presenteras och diskuteras 24 maj på SLU i Ultuna, Uppsala.

Under perioden 1945-1985 gick svenskt jordbruk igenom en mycket kraftfull strukturförändring. Jordbruksproduktionen nära fördubblades samtidigt som markareal, arbetsinsats och antalet kor minskade starkt. Bakom detta låg, nya lönsamma jobb i industrin, traktorer i stället för hästar och ökade avkastningar av grödor och djur. Samtidigt användes alltmer handelsgödsel, bekämpningsmedel och kraftfoder.

En nu aktuell studie av professor em. Ulf Renborg har analyserat hur den totala produktionen i jordbruket kan förklaras av de produktionsmedel som sätts in. Strukturförändringarna i näringen har beaktats genom att insatser och produktion anges per företag. En vädervariabel och samhällets insatser av jordbruksforskning och rådgivning finns också med.

För den studerade perioden, 1944/45 – 1986/87, kan man räkna med att jordbruksforskningen hade målet att främja en ökad produktion i jordbruket.

Resultat i korthet:
• Produktivitetsinriktad jordbruksforskning står för mellan sex och tio procent av produktionsökningen i jordbruket i genomsnitt under perioden.
• Av övriga produktionsinsatser svarar företagens arealökning för den huvudsakliga återstående effekten.
• 1 mnkr insatt i nämnda jordbruksforskning gav mellan 7 och 12 mnkr i produktionsvärde under perioden.
• Den positiva effekten får man först efter 16 – 18 år. Detta ger en förräntning av 13 – 17 procent i genomsnitt årligen under perioden.

Dagens forskning vid SLU är däremot uppbyggd för att främja dubbla mål: ökad produktivitet och ökade miljöhänsyn. Studien kan ändå användas även för en översiktlig analys av den nuvarande inriktningen hos forskningen.

Välkommen att ta del av presentationen av rapporten samt en efterföljande diskussion kring dagens jordbruksforskning vid SLU!

Tid: måndag 24 maj kl 15:45 – 17:00
Plats: Sal O, Undervisningshuset, Ultuna, SLU Uppsala.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Professor em. Ulf Renborg, tel. 018-32 47 94, 070-397 78 97
Presskontakt: Mikael Propst, tel. 018-67 22 04, 070-371 03 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera