Tema

Är Astrid Lindgren för stor för Vimmerby?

Vimmerby, en kommun med 8 000 invånare. Här finns Astrid Lindgrens Värld, en turistattraktion som lockar en halv miljon besökare årligen. Det är en samexistens med komplikationer, visar en nyutkommen antologi. Media inbjuds till boksläpp den 24 maj.

Att locka turister med hjälp av det lokala kulturarvet är en trend som fler och fler kommuner utnyttjar. I Vimmerby är Astrid Lindgren den givna portalfiguren, som också präglar det mesta av stadens marknadsföring och turism. Förutom Astrid Lindgrens Värld finns också andra turistmål, som Astrids barndomshem vid Näs och den utställning om henne som finns där samt de miljöer där filmerna om bland annat Emil och Bullerbybarnen har spelats in.

– Stora delar av staden och dess omgivningar präglas av barnkultur och av en svunnen tid. Vimmerbybor kan uppleva att de lever i ett museum, vilket kanske kan vara ett dilemma.

Det säger Leif Jonsson, forskare vid CKS, Centrum för Kommunstrategiska Studier, och docent i Tema Kultur och Samhälle. Han är redaktör för antologin Astrid Lindgrens världar i Vimmerby – en studie om kulturarv och samhällsutveckling. I boken vrider och vänder forskare från flera olika discipliner på vad som har hänt i Vimmerby med koppling till Astrid Lindgren och hennes författarskap.

– Vad händer i ett samhälle, när turism kopplad till ett lokalt kulturarv växer fram och blir stor? Det är den frågan vi har velat svara på med hjälp av det aktuella fallet, säger Leif Jonsson.

Konflikter mellan ekonomiska och etiska intressen har präglat utvecklingen av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, fortsätter han. Astrid Lindgren själv ville inte att hennes verk skulle kommersialiseras utan eftertanke. Ett programråd bestämmer vad som får förekomma inne på området Astrid Lindgrens Värld, vad som får säljas där och i så fall var. Det verkar ha bidragit till att hålla uppe kvaliteten på upplevelserna och därmed till framgången, tror Leif Jonsson. Sådana här konflikter verkar i efterhand ha varit konstruktiva.

För kommunen är det svårt att integrera kulturpolitik och näringspolitik, konstaterar han vidare. De två möts inte. Turismen fungerar inte som en naturlig del i kommunens liv. En del handlare i staden anklagas till exempel för att inte satsa tillräckligt på turisterna.

– Vi är inte vana i Sverige vid en kulturpolitik som samarbetar med kommersiella intressen.

Kommunen har i många år varit ägare till Astrid Lindgrens Värld, men säljer det nu till Saltkråkan AB, ett företag som förvaltar arvet efter Astrid Lindgren och som drivs av hennes anhöriga. Denna försäljning har inte skett utan protester, bl.a. har kommunen anklagats för att sälja för billigt.

Boken Astrid Lindgrens Världar i Vimmerby presenteras vid ett boksläpp i Norrköping den 24 maj, då media är välkomna.

Kontaktinformation
Centrum för kommunstrategiska studier, CKS inbjuder till boksläpp med glimtar från boken
Tid: 24 maj 2010 kl 16.00
Lokal: Skvallertorget, Kungsgatan 38 vån 5, Norrköping.
Mer information Leif Jonsson, tel 011-36 34 21.

Är Astrid Lindgren för stor för Vimmerby?

 lästid ~ 2 min